partnerzy

partner strategiczny serwisu >>

serwis rp.pl
Gremi Media Sp. z o.o.
Prosta Office Centre
ul. Prosta 51

Fundacja Smart Gmina współredaguje serwis tematyczny >>

Rzecz o Gminie

partnerzy merytoryczni serwisu >>

instytucje, organizacje, wydawcy

> Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
www.fnez.pl

> Polski Komitet Okimpijski
www.olimpijski.pl

> Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
www.mrot.pl

> Polska Korporacja Menadżerów Sportu
www.pkmssport.com

> IAKS Polska
www.iaks.pl

> Serwis Samorządowy PAP
www.samorzad.pap.pl

> Zamówienia Publiczne Doradca
www.zamowieniapublicznedoradca.pl