Transformacja Energetyczna w Regionach Węglowych: piąta doroczna debata polityczna

1-1.jpg

W dniach 11-12 lipca 2024 r. w Velenje odbędzie się piąty doroczny dialog polityczny inicjatywy na rzecz transformacji regionów węglowych, organizowany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Spójności i Rozwoju Regionalnego Słowenii oraz Gminę Velenje. W wydarzeniu wezmą udział kluczowi interesariusze z regionów węglowych UE, aby ocenić postępy od 2018 roku i omówić wyzwania w szybko zmieniającym się krajobrazie energetycznym.

W programie przewidziano wystąpienia wysokiej rangi przedstawicieli, takich jak Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Zielonego Ładu, oraz Aleksander Jevšek, minister spójności Słowenii. Tematyka obejmie m.in. transformację przemysłową i zieloną w regionach węglowych, walkę z ubóstwem energetycznym oraz wizyty terenowe.

To wydarzenie stanowi kluczowy element europejskiej strategii transformacji energetycznej, promując zrównoważony rozwój i innowacyjne rozwiązania dla regionów węglowych.

Region zgorzelecki reprezentować będzie Rafał Gronicz, Burmistrz Miasta Zgorzelec, działający także jako Przewodniczący Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Do dzisiaj można się również rejestrować na uczestnictwo w wydarzeniu online na stronie: https://energy.ec.europa.eu/events/annual-political-dialogue-initiative-coal-regions-transition-2024-07-11_en

Na wydarzeniu obecna będzie także Joanna Tokarczuk, Wiceprezeska Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster, Ekspertka ds. Sprawiedliwej Transformacji w Europie, która w ubiegłym roku gościła przedstawicieli Grecji oraz właśnie  Słowenii – obecnych gospodarzy tak ważnego wydarzenia w Valenje w ramach pracy nad projektem #JTPeersExchange. Spotkanie to było częścią większej inicjatywy mającej na celu wymianę doświadczeń między regionami węglowymi.

– Jest to niepowtarzalna okazja do dzielenia się wiedzą i tworzenia strategii na przyszłość” – podkreślała podczas debaty Joanna Tokarczuk, wiceprezeska Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster.