Uczniowie z „Górnika” rozpoczęli praktyki w ZKlastrze

Uczniowie-z-„Gornika-rozpoczeli-praktyki-w-ZKlastrze-9.jpg

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu poznali zasady funkcjonowania klastrów energii, uczestniczyli w wycieczce do farmy fotowoltaicznej oraz zgłębiali tajniki agrofotowoltaiki biorąc udział w zbiorach czosnku niedźwiedziego.

Dla młodzieży uczącej się w czwartej klasie na kierunku zajmującym się energią odnawialną była to niepowtarzalna okazja do zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego w jednym z najprężniej działających klastrów energii w Polsce.  ZKlaster, obok rozwoju jednostek wytwórczych OZE podejmuje również działania na rzecz wdrożenia na terenie regionu m.in.: dalszego efektywnego wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

Praktykanci mieli okazję uczestniczyć w debatach między ZKlastrem a przedstawicielami innych organizacji, poznać metody pracy w klastrze energii,  brać czynny udział w funkcjonowaniu organizacji oraz akcjach organizowanych przez ZKlaster.

Młodzież, pod okiem eksperta, zwiedziła farmę fotowoltaiczną i sterownię oraz poznała działanie całej farmy i wzięła udział w zbiorach, uprawianego na farmie, czosnku niedźwiedziego. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu odwiedzili siedzibę działającej w sektorze elektromobilności,  firmy Innovation AG, która stworzyła pierwszy polski elektryczny pojazd kategorii N1, wyznaczając tym samym nowy standard dla branży dostawczej, promując ekologię, oszczędności i efektywność.

Podpisanie porozumienia między ZKlastrem a Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych w sprawie objęcia uczniów patronatem miało miejsce w grudniu 2022 r, warto jednak przypomnieć, że od 2017 roku ZKlaster wspiera inicjatywy popularyzujące rozwój innowacyjności energetycznej w oparciu o produkcję i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz angażuje się w wiele projektów dotyczących działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.