W Lipce powstanie nowy klaster energii

W-Lipce-powstanie-nowy-klaster-energii-3.jpg

Konferencja „”Klastry energetyczne, współpraca jednostek samorządu terytorialnego, instytucji naukowych oraz sektora prywatnego – działania na rzecz klimatu, rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego oraz nowych miejsc pracy”.” była okazją do powołania  nowego klastera energii. Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele samorządu Gminy Lipka i spółki Paged Energy. W wydarzeniu uczestniczył także Tomasz Drzał, dyrektor Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

18 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce (powiat złotowski), z inicjatywy spółki Paged Energy i lokalnego samorządu, odbyła się  konferencja popularyzująca zieloną energetykę i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  Podczas Konferencji nastąpiło podpisanie umowy powołującej klaster energii w gminie Lipka.

– Klaster energii pozwala wykorzystać potencjał energetyczny i stanowi odpowiedź zarówno na obciążony, krajowy system energetyczny, jak i potrzeby energetyczne regionu. W dużym skrócie można powiedzieć, że klaster energii to tania zielona energia na lokalne potrzeby, przede wszystkim samorządowe.mówi Tomasz Drzał, dyrektor Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Inicjatywa ta stanowi początek zmian z zakresu bezpieczeństwa energetycznego całego regionu, umożliwiając lokalne wytwarzanie zielonej energii, a tym samym znaczne zmniejszenie kosztów zakupu energii ponoszonych przez gminę oraz lokalnych przedsiębiorców.

– To pierwszy krok w stronę budowy systemu wytwarzania i dystrybucji energii, na której skorzystają wszyscypodkreśla wójt gminy Lipka Przemysław Kurdzieko.

– Klaster energii w gminie Lipka zwiększy konkurencyjność tego obszaru, przyciągając inwestycje i przedsiębiorstwa, przede wszystkim z sektorów energochłonnych. Wpłynie również na obniżenie rachunków za energię, ponieważ energia produkowana lokalnie i przesyłana na nieduże odległości jest tańsza, od energii konwencjonalnej. To zaledwie kilka z korzyści płynących z funkcjonowania klastrów energii. – dodaje Tomasz Drzał.

Uczestnicy konferencji omówili także inicjatywy społeczne z zakresu zielonej energetyki, możliwości współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a instytucjami naukowymi i sektorem prywatnym oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.

– Klaster energii, to nie tylko źródła zielonej energii, ale cały system umożliwiający zbilansowanie wytwarzanej energii czyli magazyny energii, inteligentne sieci. Ma on na celu wytwarzanie dokładnie takiej ilości energii, jak odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców i instytucji samorządowych gminy Lipka. – dodaje dyrektor Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

Organizatorem konferencji była firma Paged Energy, Gmina Lipka,  Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz firma Solax Power.