Gmina Sulejów chce rozwijać fotowoltaikę

fotowoltaika-na-dachu.jpg

Gmina Sulejów ma  szansę na kolejne dotacje unijne, które chciałaby przeznaczyć na panele fotowoltaiczne z magazynami energii, pompy ciepła i kolektory słoneczne dla naszych mieszkańców czy też budowę obiektu kulturalno-turystycznego w Klementynowie. Wyniki naborów znane będą jeszcze w tym roku. I między innymi o tym Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, rozmawiał z burmistrzem Wojciechem Ostrowskim podczas swojej wizyty w Sulejowie.

Aktualnie samorządowcy z Sulejowa czekają na wyniki dwóch naborów.
– Ubiegamy się o dofinansowanie na projekt polegający na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie posesji naszych mieszkańców. Projekt będzie realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Z ostatniego projektu tego typu skorzystali właściciele 193 gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Sulejów. Poza tym złożyliśmy wniosek w ramach innego konkursu unijnego (działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka), w tym przypadku ubiegamy się o dotację na budowę obiektu kulturalno-turystycznego w Klementynowie.- informuje UM Sulejów
Grzegorz Schreiber oraz Wojciech Ostrowski spotkali się w gruntownie zmodernizowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie.  W ramach programu Infrastruktura sportowa plus, w budżecie województwa łódzkiego zarezerwowano na ten cel 230 tysięcy złotych.
Podczas spotkania panowie obejrzeli też zmodernizowane centrum Sulejowa (Plac Straży, aulę multimedialną, która jest siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie, a także ulicę Rynek), a więc projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 054 871 zł.
Następnie burmistrz zaprosił  gościa do pierwszego w Polsce basenu pasywnego i hali sportowej, które również wybudowano dzięki wsparciu unijnemu z RPO WŁ, tym razem w wysokości 8 mln zł.