Powstanie sulejowski klaster energii

Powstanie-sulejowski-klaster-energii.jpg

Władze Sulejowa zamierzają, we współpracy z innymi samorządami utworzyć klaster energii. Celem tego przedsięwzięcia jest m.in. produkcja energii, a tym samym,  zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta i gminy.

W rozmowach, które odbyły się w ostatnich dniach stycznia br., wzięli udział sulejowscy samorządowcy,  przedstawiciele sąsiednich gmin Aleksandrowa i Mniszkowa,  przedstawiciele Stowarzyszenia Uwolnij Energię – Roman Dłużewski oraz Krzysztof Podlewski oraz Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii.

– To było pierwsze spotkanie na ten temat. Rozmawialiśmy przede wszystkim o zabezpieczeniu zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców w tańszą energię. Razem szukalibyśmy miejsc, gdzie można na przykład założyć farmy fotowoltaiczne. W sąsiednich gminach są na przykład elektrownie wodne i wiatrowe, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować wspólnie znaleźć dobre rozwiązania właśnie w dziedzinie zielonej energii. Poza tym bycie częścią takiego klastra umożliwia pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Teraz przeanalizujemy nasze potrzeby w tym zakresie i niebawem chcielibyśmy się spotkać ponownie, być może w jeszcze szerszym gronie – podkreślał podczas spotkania Michał Gaczkowski, wiceburmistrz Sulejowa.

Stowarzyszenie Uwolnij Energię, zgodnie z celami statutowymi, zamierza wspierać i rozwijać inicjatywy lokalne zmierzające do budowania i kształtowania społeczności energetycznych. Nowelizacja prawa energetycznego otwiera szereg możliwości a co za tym idzie i korzyści dla członków Klastrów czy Spółdzielni Energetycznych. Chcemy aktywne samorządy, wspierać już od samej idei powstawania takie społeczności energetycznej.  To jest ogromna szansa przed nimi, a my chcemy ich w pełnym zakresie wspierać. Przedmiotem działalności Klastra Energii może być wytwarzanie, dystrybucja, obrót czy magazynowanie energii. Klaster energii może tez być ważnym elementem w wspieraniu rozwoju elektromobilności lub stacji ładowania pojazdów np. wodorem. Klastry energii to przyszłość ale nie odległa, za to bardzo bliska. Klastry energii to zrównoważony model energetyczny korzystający z własnych źródeł odnawialnych. Doceniamy bardzo ważną rolę samorządów w tworzeniu klastrów energii, których wsparcie na wielu poziomach w tej materii jest niezbędne. Wierzymy, że to nie ostanie spotkanie w którym uczestniczymy i takich inicjatyw będzie więcej.

Utworzenie sulejowskiego klastra energii ułatwi również pozyskiwanie dodatkowych środków publicznych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych na wsparcie przedsięwzięć z zakresu energetyki. Niezawodność dostaw energii wynikająca z organizacji klastrów ma istotne znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego i społecznego. Rozproszenie geograficzne źródeł energii w klastrze poprawi bezpieczeństwo dostaw energii – w przypadku uszkodzenia sieci dystrybucyjnej odbiorcy w pewnym  zakresie mogą być zasilani z innych pobliskich źródeł.