Zgorzelec gościł najlepszych ekspertów od ciepłownictwa

Zgorzelec-goscil-najlepszych-ekspertow-od-cieplowictwa-5.jpg

21 marca br., w tzw. „Europamieście” Zgorzelec-Görlitz, odbyło się wyjątkowe spotkanie. Praktycy i eksperci w dziedzinie energii i ciepła z całej Unii Europejskiej omawiali wyzwania i rozważali rozwiązania mające na celu przyspieszenie dekarbonizacji systemów ciepłowniczych w państwach członkowskich UE.

Spotkanie, którego główna, konferencyjna część odbyła się w zgorzeleckim Miejskim Domu Kultury, było okazją do wymiany doświadczeń i zidentyfikowania technicznych możliwości przejścia na czystsze alternatywy miejskiego systemu ciepłowniczego

Oprócz ekspertów “Grupy roboczej ds. dekarbonizacji systemów ciepłowniczych” działającej w ramach Inicjatywy na rzecz regionów górniczych w okresie transformacji (Initiative for Coal Regions in Transition) w spotkaniu udział wzięli lokalni samorządowcy na czele z Burmistrzami obu przygranicznych miast – Rafałem Groniczem oraz Octawianem Ursu –  praktycy i ludzie biznesu.

Uczestnicy konferencji, dzięki uprzejmości władz kombinatu PGE, mieli również okazję odwiedzić Elektrownię Turów, gdzie doszło do spotkania z pracownikami, podczas którego dyskutowano o kierunkach transformacji.

W regionie Zgorzelca jeszcze nigdy nie było takiego wydarzenia, co pokazuje, że to, co zbudowaliśmy jako organizacja pozarządowa, pozwala, żebyśmy mogli prowadzić dialog z KE jako równoprawny podmiot. Dzięki temu mamy gwarancję na szukanie jak najlepszych rozwiązań dla transformacji regionów węglowych, wszystko po to, żeby zapewnić nieustany rozwój, tych terenów zwłaszcza po dekarbonizacji. – komentuje Agnieszka Spirydowicz Prezes Zklasta.

Warto też podkreślić, że uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić Elektrownię Turów, gdzie w bardzo miłej atmosferze zapoznali się z jej funkcjonowaniem, Była to też okazja do przeprowadzenia merytorycznej dyskusji. Mamy nadzieję, że to spotkanie umożliwi stworzenie platformy dialogu, ponieważ obie strony chciałyby się lepiej poznać, a co może spowodować lepsze i bardziej skuteczne działanie, zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się transformacji Worka Turoszowskiego. – kończy Spirydowicz.

Te dwa dni dla Zgorzelca były dość nietypowe – to małe, przygraniczne miasteczko jako jedyne w Polsce – zaraz po Brukseli i Karlovych Varach –  miało okazję być miejscem spotkania międzynarodowego fachowców od ciepłownictwa zbiorowego – podkreśla Joanna Tokarczuk  – ekspert projektów międzynarodowych  – co jest znaczące jest to grupa robocza regionów węglowych odchodzących od węgla – wybór miejsca w regionie Turowa –  też jak sądzę nieprzypadkowy – dodaje Joanna.

Fakt, że to wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze stroną niemiecką – Europa Stadt Goerlitz Zgorzelec – wniosło swój wkład pracy w organizację tego spotkania – pokazuje , że współdziałanie ponad granicami  – ma ogromne znaczenie.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia – Elektrowni Turów i PEC Bogatynia, młodzieży i nauczycielom  z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, Instytutowi Rozwoju Terytorialnego, Saksońskim Ministerstwom: Rozwoju Regionalnego oraz Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa, Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE, a także  Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH oraz władzom Miasta Zgorzelec i Goerlitz.