Spotkanie członków Południowo-Zachodniego Klastra Energii w Zgorzelcu

WhatsApp-Image-2024-01-26-at-12.44.38-5.jpeg

Dnia 22 stycznia w Zgorzelcu odbyło się zgromadzenie członków Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Przedstawiciele samorządów i przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, reprezentujących klaster, ustalili szczegółowy plan działania na 2024 rok.

Przypomnieć należy, że Południowo-Zachodni Klaster Energii działa od 2017 roku i powstał z inicjatywy lokalnych samorządów oraz Grupy PGE. Obecnie klaster koordynowany jest przez Fundację Rozwoju Regionalnego, której prezesem jest Albert Gryszczuk. Za prowadzenie spraw klastra odpowiedzialna jest Joanna Tokarczuk.

 

Poniedziałkowe spotkanie daje początek dla nowych, ambitnych projektów, w szczególności w zakresie energetyki i ciepłownictwa w Zgorzelcu i Bogatyni. Członkowie klastra ustalili trzy główne cele na 2024 rok. Przede wszystkim, będzie to intensyfikacja działań zmierzająca do wpisania klastra do rejestru klastrów energii, zgodnie z nowymi przepisami ustawy o OZE, co pozwoli, w przyszłości na tańsze gospodarowanie energią na obszarze powiatu zgorzeleckiego. Po drugie, klaster będzie ubiegał się o środki w ramach KPO – na demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne. Ponadto, celem klastra będzie edukacja w zakresie nowego rynku energii oraz działań zmierzających do zdecydowanego zmniejszenia kosztów energii.

 

Oprócz głównych celów wypracowany też szczegółowy plan działania wraz z pomniejszymi celami (podzielony na kwartały/poszczególne miesiące. Wśród konkretnych planów, wymienić należy chociażby: przygotowanie studium wykonalności dla kluczowego projektu, czyli „BIO-DECK, BIOgazowy Demonstrator Energii i Ciepła”. Partnerem wiodącym w tym projekcie będzie spółka ESV10, która została przyjęta w poczet członków klastra.

 

W czasie obrad, połączono się też zdalnie z dyrektorem Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE Tomaszem Drzałem, który poprowadził prezentację dotyczącą przyszłości klastrów i społeczności energetycznych w Polsce.

 

Podmioty należące do klastra oraz ich przedstawiciele obecni na spotkaniu:

 

Prowadzący: Albert Gryszczuk – Fundacja Rozwoju Regionalnego koordynator.

 

Uczestnicy: ZBigniew Kozłowski – PWiK „NYSA” Sp. z o.o., Karol Włodarczyk – SBB ENERGY SA, WS-SPZOZ, ELBEST, EPORE, MegaSerwis – Agnieszka Skonieczka, TOP SERWIS, Mariusz Taboła – ELTUR-SERWIS, PEC – Tomasz Włodarczyk, Citronex, Polskie Pomidory, PGE EO, PGE GIEK, Gmina Zawidów, Gmina Pieńsk, Gmina Węgliniec, Adam Cebula, Wojciech Dobrołowicz – Gmina Bogatynia, Powiat Zgorzelecki, Dominik Leśniewski – AGROKOL, Mirosław Fiedorowicz, Jerzy Ozga, Robert Starzyński, Sławomir Nowicki (ESV 10) oraz Joanna Tokarczuk

 

Warto podkreślić, że Klaster Południowo-Zachodni funkcjonuje równolegle z ZKlastrem, znanym z rozwoju dużych źródeł OZE na obszarze powiatu zgorzeleckiego. Osoby odpowiedzialne za sukcesy ZKlastra pomagają obecnie w ambitnych projektach Klastra Południowo-Zachodniego, co jasno pokazuje, że nie ma między nimi konkurencji. Oba podmioty, niezależnie, ale kierując się podobnymi celami będą działać na rzecz rozwoju i transformacji regionu Turowa. Przed nimi bardzo trudne zadania, w szczególności, jeżeli chodzi o pozyskanie funduszy.