IV Mazowieckie Forum Wodociągowe w Ząbkach

410571359_1017381496117607_5698531631241020359_n.jpg

6 listopada br. siedziba Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach stała się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm wodociągowych z Mazowsza i Podlasia oraz specjalistami związanymi z branżą biogazową i ciepłowniczą. W spotkaniu uczestniczyli także Małgorzata Zyśk, Burmistrz Miasta Ząbki i jej zastępca Arkadiusz Powierża. Wydarzenie objęła patronatem honorowym Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz Miasto Ząbki.

 

 Okazją do spotkania przedstawicieli branży i środowisk akademickich było niedawne oddanie do użytku  przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach nowej zlewni ścieków przy ul. Piłsudskiego oraz uruchomienie pierwszych w Polsce mobilnych magazynów energii ciepła.

 

 Nowa zlewnia to bardzo nowoczesny obiekt w pełni hermetyczny i wyposażony w najnowsze rozwiązania techniczne, zarówno antyodorowe, jak i podczyszczające ścieki. Ząbkowska zlewnia jest w pełni samowystarczalna energetycznie – posiada własne farmy PV, jak i pompy ciepła, dzięki którym ze ścieków odzyskiwane jest ciepło, przeznaczone  do ogrzewania budynków technologicznych zlewni. Jest też element innowacyjny – nadwyżka ciepła jest transportowana mobilnymi magazynami do innych lokalizacji PWIK. Innowacyjność projektu polega głównie na integracji systemów związanych z odzyskiem ciepła odpadowego, produkcją energii z OZE oraz transportem ciepła do odbiorcy za pośrednictwem mobilnych magazynów. W ten sposób rozwiązano problem nieekonomicznego przesyłu małych ilości ciepła przy pomocy rurociągów. W ramach tej potężnej inwestycji, dla której zapewniono zasilanie z zielonej energii słonecznej, powstała zarówno pierwsza w Polsce jak i pierwsza na świecie, instalacja odzysku ciepła ze ścieków dowożonych. Na to zadanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach otrzymało preferencyjną pożyczkę wraz z premią za innowacyjność z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który o ząbkowskiej inwestycji informował w swoim spocie.

 O tym nowatorskim rozwiązaniu mówił podczas  IV Forum Wodociągowego prezes PWIK Janusz Tomasz Czarnogórski, a zaproszeni goście w drugiej części spotkania mieli okazję zobaczyć inwestycję i zapoznać się z działaniem pomp ciepła oraz mobilnych magazynów energii cieplnej, wykorzystujących ciepło odpadowe.

 

 – Przyjechali do nas przede wszystkim koleżanki i koledzy z branży wodociągowej, praktycznie z całej Polski. Zaprosiłem na to spotkanie także branżę biogazową i ciepłowniczą, żeby pokazać, że między nami jest wzajemna korelacja. Powinniśmy jako wodociągowcy korzystać z doświadczeń tamtych branż i próbować na naszym rynku wdrażać podobne rozwiązania, żeby być elastycznym i mieć dodatkowe źródło dochodów. Mamy sporo możliwości, by jako przedsiębiorstwa wodociągowe zaistnieć z naszymi rozwiązaniami  na rynku ciepłowniczym i biogazowymmówił Janusz Tomasz Czarnogórski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach

 

 

 

 Wśród prelegentów głos zabrali m.in. dr.inż. Andrzej Sikora – prezes Instytutu Studiów Energetycznych oraz dr inż. Kamil Kozłowski – prezes Biogas Technology.

– Michio Kaku pod koniec XX w. mówił o nadejściu ery gazu. Wtedy jeszcze nie bardzo rozumieliśmy to, co się wydarzyło, dzięki rewolucji łupkowej. Dzięki technologii szczelinowania hydraulicznego zaczęliśmy pozyskiwać czystą ropę naftową i połączony z nią gaz ziemny, odsuwając konieczność odejścia od węglowodorów o 10-15 lat. Jednak jest to nieuniknione, metan, amoniak, woda to są takie związki, z których będziemy mogli uzyskać energię bezkosztowo, tylko ciągle tego nie potrafimy. To będzie coś takiego, jak teraz pozyskiwanie energii ze ścieków – mówił podczas swojego wystąpienia dr inż. Andrzej Sikora.

 

 Wśród zagadnień poświęconych energii znalazła się oczywiście prezentacja prezesa PWIK w Ząbkach, poświęcona zrealizowanej w 2023 roku sztandarowej inwestycji spółki, opisywanej wyżej hermetycznej zlewni ścieków wraz z pierwszymi w Polsce Mobilnymi Magazynami Ciepła.

Po przerwie miała miejsce debata wodociągowa, którą poprowadzili dr. inż. Marek Brzozowski oraz prezes Izby Wodociągowej Paweł Sikorski. W drugiej części, uczestnicy konferencji zwiedzili hermetyczną zlewnię ścieków przy ul. Piłsudskiego, oraz zapoznali się z działaniem pomp ciepła i mobilnych magazynów energii cieplnej, wożących ciepło na terenie Ząbek z „nowej” zlewni na tzw. Gazomontaż.