Wielki sukces Jawora

Jawor_aerial_view_2020_P17_ok.jpg

DCIM100MEDIADJI_0748.JPG

14 miejsce w Polsce i drugie na Dolnym Śląsku zajęło miasto Jawor w kategorii miast powiatowych w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2020-22. Doroczny ranking przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

To najważniejsze coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów. A właśnie ona jest podstawą podejmowania przez mieszkańców decyzji wyborczych. Ludzie oceniają jak zmieniło się ich miasto, ile ulic i parkingów, powstało, jak bardzo zmienił się tabor komunikacji miejskiej, czy przybyły obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

– Jawor znów zaskakuje i inspiruje. Z dumą informujemy, że nasze miasto osiągnęło znaczący sukces w najnowszym rankingu „Liderów inwestycji” opublikowanym przez czasopismo „Wspólnota”.  Jawor zajął drugie miejsce na Dolnym Śląsku, zaraz za Polkowicami i czternaste w skali całej Polski, co świadczy o jego dynamicznym rozwoju i strategicznym podejściu do inwestycji. Ranking nie tylko odzwierciedla nasze postępy i zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, ale także potwierdza skuteczność programu EB RAZEM dla naszego miasta. To dla nas wszystkich powód do dumy i motywacji do dalszych działań.  – informuje Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawora.

W zestawieniu zostały ujęte wydatki inwestycyjne w poszczególnych samorządach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analiza wydatków inwestycyjnych samorządów w Polsce w latach 2020-2022 pokazała, że Jawor znacząco awansował z 87 miejsca w latach 2017-2019 na 20 miejsce w latach 2019-2021, a następnie na 14 lokatę w najnowszym rankingu za lata  2020-22. Warto zaznaczyć, że w kategorii miasto powiatowych autorzy rankingu sklasyfikowali 267 jednostek samorządowych. Tak wysoka pozycja Jawora świadczy o konsekwentnym i efektywnym podejściu do inwestycji.

Przy opracowywaniu rankingu pod uwagę brana była całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2020–2022). Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. W przypadku miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu uwzględniono też wartość inwestycji finansowanych przez spółki komunalne.

– Oczywiście do rankingów podchodzę ze zdrowym dystansem, ale i także sporym szacunkiem dla pracy wykonywanej przez zespół moich współpracowników i mieszkańców, którzy wspierają nas na co dzień. Te twarde dane pokazują i utwierdzają nas w tym, że droga rozwoju miasta jest dynamiczna i aktywna w skutecznym pozyskiwaniu pieniędzy.  Awans w rankingu „Liderów inwestycji” to wyraźny sygnał, że nasze długofalowe plany i strategie przynoszą wymierne efekty. Takie osiągnięcie jest możliwe dzięki wytrwałości i zaangażowaniu całego zespołu oraz nieocenionemu wsparciu naszych mieszkańców. Wysoka pozycja Jawora na Dolnym Śląsku i w skali kraju świadczy o naszym wspólnym sukcesie. To dowód na to, że razem możemy osiągnąć więcej. Nasze działania, skupione na rozwoju infrastruktury, poprawie jakości życia i kreowaniu Jawora jako atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i inwestowania, zyskują uznanie i przynoszą realne korzyści. Podkreślam, że każdy mieszkaniec Jawora ma swój udział w tym sukcesie. To wspólne zaangażowanie i determinacja w budowaniu lepszej przyszłości dla naszego miasta są kluczem do naszego wspólnego sukcesu. Dziękuję wszystkim za wsparcie, wiarę w nasze działania i za to, że razem kształtujemy Jawor jako miasto nowoczesne, dynamiczne i przyjazne dla wszystkich.  Jako burmistrz Jawora, czuję się zobowiązany do kontynuacji tej dobrej pracy i jeszcze większego skupienia na potrzebach naszej społeczności. – dodaje burmistrz Emilian Bera

„Liderzy inwestycji – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów” jest przygotowywany co roku przez magazyn „Wspólnota” i przedstawia dane finansowe samorządów – województw, powiatów, miast powiatowych i mniejszych oraz gmin wiejskich – w zakresie wydatków na inwestycje. Pełne tegoroczne wydanie rankingu można znaleźć na stronie magazynu „Wspólnota” www.wspolnota.org.pl/rankingi.

Fot: Fallaner – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89604992