395976317_1058209662001116_4329600524422971633_n

Zakończenie prac nad otworem badawczym GT-1 w Wołominie