Agnieszka Spirydowicz i Joanna Tokarczuk w prestiżowym gronie ekspertów JTPeers Experts Databas

razem.jpg

JTPeers Experts Databas zapewnia dostęp do szerokiej grupy ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach związanych ze sprawiedliwą transformacją, istotnych dla regionów węglowych i wysokoemisyjnych w całej Unii Europejskiej. W tym elitarnym gronie znalazły się Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej – Zklaster i członek rady programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE oraz Joanna Tokarczuk, Dyrektor ds. Rozwoju i Koordynacji, Stowarzyszenie Energii i Wodoru WKlaster.

Agnieszka Spirydowicz i Joanna Tokarczuk są od wielu lat związane z obszarem Turowa i powiatem zgorzeleckim. Agnieszka Spirydowicz posiada bogate doświadczenie w zakresie zrównoważonej energii i finansowania zrównoważonych projektów energetycznych. Jest uważana za jedną z niewielu kobiet w polskim sektorze energii odnawialnej, która posiada doświadczenie zarówno w technicznych, jak i praktycznych aspektach projektów przejściowych. Była zaangażowana m.in. utworzenie elektrowni słonecznej o mocy prawie 100 MW, sieci wysokiego i średniego napięcia dla energii odnawialnej, demonstratora mikrosieci z magazynowaniem energii oraz strategii zarządzania transformacją regionu węglowego na pograniczu polsko-niemieckim. Jako członek różnych grup roboczych i rad, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu polityk i strategii energetycznych w Polsce.

– Temat transformacji regionu zgorzeleckiego jest ważny nawet teraz – kiedy obszar ten nie jest objęty Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. A może właśnie, dlatego tym bardziej trzeba pamiętać o tym, że każde przemyślane działanie, które zmierza ku przygotowaniu się jest tak bardzo istotne. Cieszę się, ze jest taka baza i że mogę współpracować z ludźmi z całej Unii Europejskiej, którzy mierzyli się już z podobnymi wyzwaniami.– mówi Agnieszka Spirydowicz

Joanna Tokarczuk to profesjonalistka w dziedzinie transformacji energetycznej oraz transformacji regionów węglowych. Inicjatorka założenia Wklastra. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu wielomilionowym projektami i współpracy z samorządami. Jest także ekspertem w zakresie public relations oraz pozyskiwania środków zewnętrznych.

– Bardzo się cieszę, że mogę znaleźć się w gronie ekspertów JTPeers. Od wielu lat pracuję przy projektach dotyczących regionu zgorzeleckiego i mam nadzieję, że moja wiedza okaże się pomocna i przyczyni się do sprawnego wdrożenia procesu sprawiedliwej transformacji. – dodaje Joanna Tokarczuk

Celem JTPeers Experts Databas jest umożliwienie podmiotom z obszarów objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (FST) nawiązywanie kontaktów z ekspertami posiadającymi specjalistyczną wiedzę i umiejętności, kluczowe dla efektywnego wdrażania planów sprawiedliwej transformacji (TJTP). Baza umożliwia łatwy dostęp do specjalistów posiadających dogłębną wiedzę w takich dziedzinach, jak produkcja energii i systemy energetyczne, tworzenie miejsc pracy, włączenie społeczne i zrównoważony rozwój gospodarczy. Zachęca również do współpracy, dzielenia się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami i skutecznymi podejściami.

Eksperci zostali wybrani na podstawie tego, w jaki sposób ich wiedza specjalistyczna i profile działalności mogą przyczynić się do procesu sprawiedliwej transformacji, m.in. poprzez zapewnianie wytycznych i doradztwa dla regionów UE w zakresie wspierania sprawiedliwej transformacji Europy w kierunku zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki. Udział Agnieszki Spirydowicz i Joanny Tokarczuk w JTPeers Experts Databas ma niebagatelne znaczenie dla interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji nie tylko z regionu zgorzeleckiego, ale również Unii Europejskiej.