Ciepłe i wydajne źródło wody pod Wołominem

370228860_693500512395694_6863484681119959369_n.jpg

Wołomin jest przykładem dla innych miast, że warto podejmować wyzwania! Jedna z największych inwestycji w gminie zakończyła się sukcesem i dziś można już śmiało mówić o perspektywach rozwoju geotermii w Wołominie.

Ogłoszenie rezultatów odwiertu badawczego odbyło się podczas konferencji prasowej w której udział wzięli m.in. Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina wraz z zastępcami, Łukasz Białczak prezes Geotermii Polska Sp. z o. o. oraz Arkadiusz Biedulski prezes UOS Drilling S.A.

Wyniki badań geologicznych potwierdziły sukces wołomińskiego projektu:

Efektywność ciepła drzemiącego w złożu jest bardzo wysoka, prawie dwukrotnie wyższa niż zakładano w projekcie (199m3/h). Również temperatura spełnia założenia projektowe (36,7C), co pozwala  śmiało ruszać w kierunku eksploatacji zupełnie nowych pokładów energii dla Wołomina.

– Po przeprowadzeniu analiz ekonomicznych, ale też dokładnych badań chemicznych i ustaleniu, jakie są realne możliwości wykorzystania naszego źródła, rozpoczniemy konsultacje społeczne. To wspólne dobro i chcemy wspólnie podjąć decyzję, jak z niego korzystać. Wierzę, że dzięki tym drzemiącym w naszej ziemi pokładom czystej energii Wołomin w ciągu maksymalnie 15 lat będzie miastem bez niskiej emisji i przykładem dobrego wykorzystania naturalnych zasobównapisała Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina.