Kierunki rozwoju branży OZE w Polsce – konferencja we Wrocławiu

oze1200x628.jpg

Czy nasz kraj jest gotów na realizację celów i postanowień europejskiej Dyrektywy RED II? Jakie są i jakie powinny być kierunki rozwoju OZE Polsce? Czym są klastry energii?

Na te pytania postarają się znaleźć odpowiedź 23 marca 2023 r. uczestnicy konferencji naukowej „Kierunki rozwoju branży Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS.

Konferencja będzie idealnym miejscem dla wszystkich, którzy chcą poznać najnowsze trendy i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie OZE oraz zrozumieć, jak te technologie mogą wpłynąć na rozwój naszej branży w Polsce. Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję wysłuchać inspirujących prezentacji i paneli dyskusyjnych, prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin. Celem konferencji naukowej jest omówienie aktualnych kierunków rozwoju branży OZE w Polsce oraz uczestników rynku energii odnawialnej, a także wskazanie potencjalnych barier jej rozwoju m.in. legislacyjnych czy organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/3YX8ZUQ

Termin: 23 marca 2023 r., godz. 9.00–14.35

Miejsce: Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (ul. Ostrowskiego 30b), sala 120

Harmonogram konferencji: http://bit.ly/3KybZD0

Konferencja jest współorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu przy współpracy z Krajową Izbą Klastrów Energii i OZE oraz Kancelarią Budnik, Posnow i Partnerzy.
Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Krajową Izbę Klastrów Energii i OZE na tym wydarzeniu reprezentować będzie bardzo silne grono. Obecni tam będą Mariusz Bednarski – ekspert KIKE w zakresie magazynowania energii, prof. Lech Sitnik – członek Rady Programowej, Jerzy Fijas – ekspert Izy, reprezentujący Lasy Państwowe oraz dyrektor zarządzający Izby – Tomasz Drzał. Zapraszamy!

Linki do profili organizatorów i partnerów na Facebooku i LinkedIn: 

  1. Wydarzenie na Facebooku – https://fb.me/e/2PqZyy8pt
  2. Uniwersytet SWPS – Strona główna | Facebook
  3. Uniwersytet SWPS | LinkedIn
  4. OIRP Wrocław – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu | Wroclaw | Facebook
  5. OIRP Wrocław – Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu | LinkedIn
  6. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu | Wroclaw | Facebook
  7. Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii | LinkedIn
  8. Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy | LinkedIn
  9. Urząd Regulacji Energetyki (URE) | LinkedIn