Konferencja inicjująca Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru w Boguszowie-Gorcach

kwbg3IreneuszZyska.jpeg

W dniu 19 grudnia br. w Boguszowie-Gorcach w Hotelu Piotr odbyła się ważna Konferencja inicjująca Wałbrzyski Klaster Energii i Wodoru zorganizowana przez Stowarzyszenie WKLASTER. Konferencję otworzył założyciel Stowarzyszenia Zdzisław Sommerfeld przedstawiając założenia inicjatywy klastrowej, a Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. transformacji energetycznej dr Andrzej Węgrzyn wyjaśnił rolę społeczności energetycznych w dekarbonizacji, decentralizacji i demonopolizacji sektora energii. Partnerem tego wydarzenia była firma Huawei.

 

Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska pogratulował inicjatywy klastrowej oraz zarysował politykę państwa w obszarze energetyki rozproszonej. Omówił również szeroko zagadnienia polskiej transformacji energetycznej i wskazał na pozytywne przykłady realizowanych przez ZKlaster projektów.

Następnie Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii zaprezentował ideę inicjatywy RePower Turów, która służy zasadniczej transformacji energetyczne subregionu węglowego Turowa oraz całego dolnego Śląska. Znaczenie magazynów energii w bilansowaniu sieci elektroenergetycznej przedstawił Łukasz Trześniewski – prezes ZKlaster Dystrybucja. Dr Andrzej Węgrzyn występując jako wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej omówił realizowane przez jego Stowarzyszenie strategiczne projekty. Na zakończenie Konferencji Agnieszka Spirydowicz jako wiceprezes Stowarzyszenia Energii i Wodoru WKLASTER przedstawiła koncepcję rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energii i Wodoru.

Zainteresowanie zielonymi technologiami wśród samorządów widocznie rośnie. Udział lokalny jest niezwykle istotny, ponieważ bez lokalnej energetyki rozproszonej nie osiągniemy bezpieczeństwa energetycznego oraz niezależności Polski. Te technologie będą jeszcze bardziej się rozwijać dzięki wodorowi. Szacujemy, że przy obecnych osiągnięciach nowoczesnych przedsiębiorstw i badaczy, dałoby się osiągnąć już teraz 70-80 % udziału zielonej energetyki w Polsce. Czekamy wraz z samorzadami jedynie na odblokowanie możliwości budowy rozproszonych źródeł odnawialnych – Agnieszka Spirydowicz, prezes Zklastra.

 

Konferencja była bogata w wystąpienia znakomitych gości reprezentujących samorząd oraz biznes. Dyskusja na temat wizji autonomicznego energetycznie powiatu wałbrzyskiego poruszała zagadnienia rozwoju OZE i gospodarki wodorowej oraz zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dostaw taniej energii z OZE, czystego ciepła i produktów wodorowych dla lokalnej społeczności. Postawiono cel przed Klastrem szybkiego osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz uzyskania odporności na zaburzenia rynkowe cen energii poprzez zastosowanie technologii magazynowania energii. Poprosiliśmy też o komentarz Ryszarda Hordyńskiego, dyrektora ds. strategii i komunikacji, w firmie Huawei Polska, która była partnerem konferencji w Boguszowie-Gorcach:

 

Spośród kluczowych korzyści oferowanych przez wielkoskalowe bateryjne magazyny energii Huawei dla inwestorów i operatorów dolin wodorowych jest zapewnienie bezprzerwowego zasilania dla elektrolizerów wysokotemperaturowych produkujących zielony wodór z OZE. Dzięki czemu zostanie rozszerzony katalog usług takich jak: wsparcie dynamicznej zmiany rozpływów energii w sieci elektroenergetycznej, regulacja częstotliwości, mocy biernej, formowanie sieci, zarządzanie obciążeniem czy wypłaszczanie peak`ów produkcji energii z OZE.

 

Na podstawie unijnych prognoz produkcja zielonego wodoru jest bardzo istotnym elementem transformacji energetycznej, również dla Polski. Dlatego też Unia Europejska aktywnie wspiera dynamiczny rozwój sektora produkcji zielonego wodoru. Z punktu widzenia generacji energii z elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych instalacja elektrolizerów i wielkoskalowych magazynów energii Huawei jest korzystna ze względu na m.in. zmniejszenie mocy zapotrzebowanej w punkcie przyłączenia do sieci, co zwiększa szansę uzyskania warunków przyłączenia. Ponadto umożliwia produkcję zielonego wodoru po przewidywalnych kosztach i wpisuje się w strategię transformacji energetycznej kraju jako efektywny model biznesowy hybrydy OZE i magazynu energii wraz elektrolizerem.

 

Aktywnie w dyskusji brali też udział Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dąbrowska, prezes Sanikom Edward Kaczor oraz licznie zgromadzeni goście.