Kolejne gminne obiekty w Psarach zasilane zieloną energią

sm_IMG_20220919_115059_ok.jpg

Już wkrótce w kolejnych czterech budynkach użyteczności publicznej z terenu gminy Psary zaczną działać nowe instalacje fotowoltaiczne, przeznaczone do produkcji energii elektrycznej. Łączny koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 300 tys. zł z czego ponad 186 tys. zł stanowi pozyskane dofinansowanie.

 
Panele zostaną zainstalowane w obiektach Biblioteki Publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu oraz Ośrodku Kultury w Sarnowie.
 
Realizowana inwestycja obejmuje montaż czterech kompletnych instalacji fotowoltaicznych, obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne na Bibliotece Publicznej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, Ośrodku Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu oraz Ośrodku Kultury w Sarnowie. Wykonawca w pierwszej kolejności przygotował kompletną dokumentację projektową. Następnie skupił się na nowym pokryciu dachu, czyli ułożył warstwę papy termozgrzewalnej w każdym z wymienionych budynków, po czym przystąpił do montażu instalacji fotowoltaicznych.
 
Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Ośrodek Pomiarów i Automatyki Spółka Akcyjna, a jego całkowity koszt wynosi 300 651,36 zł, z czego 186 079, 53 zł wsparte jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Warto wspomnieć, że to już kolejna tego typu inwestycja w gminie Psary. W poprzednich latach panele fotowoltaiczne pojawiły się na 12 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zamontowano na: Urzędzie Gminy Psary, GOK w Gródkowie, CUS w Strzyżowicach, OK w Goląszy Górnej, przedszkolach w Sarnowie, Strzyżowicach i Psarach, Gminnym Żłobku w Psarach oraz we wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie.
 
Źródło: UG Psary