SMARTCITY i studium wykonalności Strefy Czystego Transportu dla Łodzi

313199224_917042859422475_2527420473084285252_n.png

Podczas organizowanego niedawno w Łodzi Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz firmy Egis, i Postlab, podpisały porozumienie o współpracy na rzecz wypracowania rozwiązań w zakresie usług miejskich.

Współpraca ma na celu wspólny wysiłek w zakresie SMARTCITY i studium wykonalności Strefy Czystego Transportu dla miasta Łodzi, a w przyszłości złożenie oferty na realizację takich projektów w Polsce.

Łódź wraz z czterem innymi polskimi miastami (Warszawa, Kraków, Rzeszów, Wrocław) bierze udział w misji finansowanej w ramach programu Horyzont Europa, której celem jest radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi i – między innymi – promowanie działań na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza. Zgodnie z jej założeniami miasto otrzymało 200 mln euro dotacji i ma stać się swoistym ośrodkiem innowacji w zakresie działań proklimatycznych.

W grudniu 2021 r. wprowadzono ustawę umożliwiającą gminom wdrożenie CAZ w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w miastach. Miasto Łódź deklaruje zainteresowanie rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia powietrza związanego z transportem, a wdrożenie CAZ musi być poprzedzone analizą, która wesprze miasto w podejmowaniu decyzji. Dzięki tej umowie Egis działa jako lider konsorcjum, dostarczając fachową wiedzę w dziedzinie usług miejskich, aby zapewnić wytyczne i dobre praktyki we wdrażaniu CAZ. Obecny w kraju od ponad 25 lat, Egis z dumą wspiera miasto, aby ożywić ten projekt.

Porozumienie to zostało podpisane podczas Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych Łódź 2022, skupiającego się na politykach i procesach rewitalizacji miast widzianych przez pryzmat adaptacji do zmian klimatu. Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów z różnych dziedzin.

Przedstawiciele Egis byli tam również obecni, nie tylko jako uczestnicy, ale również jako prelegenci. Zarówno Pan Krzysztof Bernatowicz (CEO EPP) jak i Sasha Ruja wzięli udział w Panelach Dyskusyjnych Transportu Publicznego i Stref Niskoemisyjnych.

Źródło: Egis