Bogatyńskie spotkanie w ramach Europejskiego Tygodnia Wodoru

fot01_ok.jpg

27 października, w Bogatyni, odbyło się spotkanie, będące częścią Europejskiego Tygodnia Wodoru, którego głównym celem jest omówienie globalnych wyzwań wdrażania Europejskiej Strategii Wodorowej, a także kluczowych zagadnień wykorzystania potencjału energii odnawialnej do produkcji wodoru. Organizatorem wydarzenia była Dolnośląska Dolina Wodorowa

 

– Bardzo się cieszę, że po kilku miesiącach od powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, to ważne przedsięwzięcie jest sukcesywnie rozwijane, o czym świadczy chociażby organizacja dzisiejszej konferencji. Powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej potwierdza wielki potencjał regionu Dolnego Śląska. (…) 21 października ogłoszone zostało rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji wodoru, pojawia się więc otoczenie regulacyjne, które będzie sprzyjać rozwojowi gospodarki wodorowej, a w przygotowaniu są już kolejne akty prawne. Moim wielkim marzeniem jest budowa polskiego elektrolizera wodoru. (…) – powiedział otwierając konferencję wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

 

 

– Sytuacja na Ukrainie spowodowała zawirowania na rynku energii (,,,) Każda megawatogodzina wyprodukowana przez nasze farmy to energia zaoszczędzona w systemie energetycznym, więc nie pozostaje nam nic innego, jak budować jak najwięcej OZE i płynnie przejść do wodoru. – dodał prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE, Albert Gryszczuk

 

 

W swojej prezentacji Albert Gryszczuk skoncentrował się na problematyce budowania kompetencji dla gospodarki wodorowej.

 

– Konflikt na Ukrainie zdewaluował hasło transformacji energetycznej naszego regionu. Dlatego też postanowiliśmy pochylić się nad problematyką repower – sytuacji, kiedy będziemy musieli zrezygnować z obecnego źródła energii, jakim jest Elektrownia Turów. Projekt Repower tworzy zespół interdyscyplinarny. Na chwilę obecną zrealizowaliśmy kompleksowo projekt 49 MW PW od nabycia do dewelopmentu i sprzedaży projektu do inwestora, a dziś rozwijamy w regionie kolejne projekty słoneczne i wiatrowe. W ekosystemie budowanym przez ZKlaster są zarówno lokalne samorządy i przedsiębiorcy. (…)Możemy oddawać moc z naszych źródeł, ale możemy też przyłączyć przemysł do zielonego źródła energii i zielonej sieci dystrybucyjnej. Kiedy znikną elektrownie, to my – jako gospodarka – musimy być gotowi do zastąpienia tych źródeł. Wspólne wycofanie się z węgla brunatnego Polski, Niemiec i Czech może stanowić jeden z flagowych projektów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Nie mniej istotnym jest fakt, że została już uchwalona Strategia Energetyczna Dolnego Śląska. – podkreślił prezes Krajowej Izby Klastrów Energii.

 

Bariery w gospodarce wodorem omówił, na przykładzie Zgorzelca i Wałbrzycha, dr Andrzej Węgrzyn. Prelegent wśród najistotniejszych barier wymienił m.in. koszty, dojrzałość technologiczną i wydajność oraz niepewną sytuację regulacyjną i polityczną.

 

Prof. dr hab. inż. Lech Sitnik wygłosił prelekcję pt. „Wodór w regionie energetycznym”, podkreślając konieczność oszacowania aktualnych i przyszłych potrzeb energetycznych (energia elektryczna i cieplna) w regionie energetycznym, opracowania bilansu zasobów do regionalnego wykorzystania proenergetycznego oraz przygotowanie zestawu technologii do wykorzystania regionalnych zasobów w aspekcie pokrycia regionalnych potrzeb energetycznych, a także strategii zarządzania.

 

Duże zainteresowanie wzbudziła też prezentacja „Dolnośląska Dolina Wodorowa jako przykład tworzenia ekosystemu doliny wodorowej” przygotowana przez Radosława Żydoka, dyrektora Projektów Transformacyjnych KGHM Polska Miedź.

 

 

Zwieńczeniem konferencji była debata „Wodór – od teraźniejszości do przyszłości”, moderowana przez Tomasza Drzała, dyrektora Krajowej Izby klastrów Energii i OZE, w której udział wzięli Agnieszka Spirydowicz (Zklaster), Radosław Żydok (KGHM), Aleksandra Pinkas (Uniwersytet Wrocławski, kancelaria Sołtysiński Kawecki Szlęzak) oraz prof. Lech Sitnik. Paneliści dyskutowali o możliwych zastosowaniach wodoru, zarówno w transporcie, jak i lokalnych rynkach, z uwzględnieniem jego magazynowania, przesyłania i wykorzystania bezpośredniego. Agnieszka Spirydowicz podkreśliła, że Dolny Śląsk i miejsca takie jak Bogatynia, są idealne dla rozwoju gospodarki wodorowej, natomiast plany zagospodarowania wodoru przez KGHM zdradził dyrektor Radosław Żydok. Na bariery prawne i możliwe rozwiązania zwróciła uwagę mec. Aleksandra Pinkas, która również mówiła jaką rolę wodór spełni w perspektywie osiągania przez Polskę i Unię Europejską neutralności klimatycznej.

 

 

Po konferencji, korzystając z pięknej pogody, wszyscy goście udali się z Bogatyni na – oddalony zaledwie o kilka kilometrów od miasta – kompleks największych polskich farm fotowoltaicznych, należących do spółek będących członkami ZKlastra.