Społeczność energetyczna na Teneryfie: pilotażowa innowacyjna koncepcja E.ON i gminy Adeje

307382554_597301328739289_4910450005636453374_n_ok.jpg

E.ON i Adeje, gmina w południowo-zachodniej części Teneryfy, wspólnie przyczyniają się do dekarbonizacji i tworzą innowacyjną wspólnotę energetyczną o nazwie “Adeje Verde”. Jest to pierwsza tego typu wspólnota energetyczna w Europie i do tej pory największy krąg solarny w Hiszpanii – łączący około 200 konsumentów z jednostką produkcyjną fotowoltaiki w promieniu 500 metrów. Rozwiązanie to umożliwi mieszkańcom i lokalnym podmiotom produkcję, współdzielenie i wspólne korzystanie z odnawialnej energii elektrycznej. Celem jest dostarczenie w przyszłości do Adeje nawet 100 procent energii z lokalnych źródeł odnawialnych.

 
Projekt pilotażowy ma na celu utworzenie pierwszej w Europie społeczności energetycznej o charakterze samokonsumpcyjnym z innowacyjnym podejściem do zaangażowania obywateli. Opiera się na dyrektywie w sprawie rynku energii elektrycznej z pakietu czystej energii UE na 2019 r., która wskazuje, że nadmiar energii słonecznej fotowoltaicznej (PV) nie musi już być w pełni oddawany do sieci, ale zamiast tego może być przekazywany sąsiadom po obniżonej stawce. To rozporządzenie stanowi podstawę projektu utworzenia pierwszej wspólnoty energetycznej na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich. E.ON wykorzysta w projekcie najlepsze praktyki zaczerpnięte z Niemiec (model Stadtwerke), Holandii i Szwecji.
 
– Umożliwimy zielonej energii zaspokojenie potrzeb ludzi: w Adeje tworzymy pierwszą wspólnotę odpowiadającą nowym europejskim wytycznym, które w najbliższych latach będą stosowane w całej Europie. Hiszpania jest liderem w zakresie tych nowych regulacji, a zatem jest idealnym miejscem dla projektu pilotażowego jako wzoru dla innych paneuropejskich podejść, które umożliwiają obywatelom przyczynienie się do szybszej, zrównoważonej i bardziej przystępnej cenowo transformacji energetycznej. – mówi Luis Hernandez, szef działu wspólnot i sieci energetycznych w E.ON Innovation.
 
W gminie Adeje zostanie zainstalowanych kilka lokalnych “kręgów słonecznych”. Każdy krąg słoneczny będzie wyposażony w dachową instalację PV w jego centrum i prowadzony przez prosumenta (zarówno produkującego, jak i konsumującego energię). Każdy system PV będzie dostarczał energię słoneczną sąsiadom (konsumentom) w promieniu 500 metrów. Pierwszy system PV został zainstalowany na dachu szkoły muzycznej w Adeje. Do tej pory około 200 gospodarstw domowych zacznie zbiorczo otrzymywać energię z instalacji w sierpniu 2022 roku, co oznacza udział w rynku na poziomie 14 procent w pilotażowym kręgu solarnym. Szkolna instalacja fotowoltaiczna produkuje rocznie około 149 200 kilowatogodzin (kwh). Szacujemy, że zmniejszy to emisję CO2 o około 116 ton rocznie.
 
Potencjał kręgów słonecznych jest niesamowity. Jeśli tylko 20 procent obywateli Europy byłoby częścią lokalnej społeczności energetycznej, takiej jak ta w Adeje Verde, moglibyśmy zaoszczędzić 6.400.000 ton emisji CO2 każdego roku. Jest to odpowiednik usunięcia 25 600 000 samochodów z silnikiem spalinowym z europejskich ulic.
 
– Aby chronić nasze środowisko w sposób zrównoważony, pracujemy w Adeje nad zmianą postaw i podnoszeniem świadomości – zarówno wśród naszych mieszkańców, jak i wielu, którzy wybierają Costa Adeje jako miejsce na wakacje. Bardziej zrównoważona przyszłość jest możliwa tylko poprzez realizację wspólnych celów i korzyści. Wspólnota energetyczna Adeje Verde jest dla nas ważną dźwignią – podkreśla burmistrz Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga.
 
Równolegle E.ON będzie pracować nad rozszerzeniem dostępności nowych PV w całym Adeje , rozszerzając społeczność poprzez instalację kolejnych kręgów słonecznych. Dzięki temu nawet osoby, które nie mają miejsca na własne PV, będą mogły korzystać z dobrodziejstw energii słonecznej i rozpocząć swoją podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym celem projektu pilotażowego jest uzyskanie przez wszystkich mieszkańców Adeje dostępu do lokalnej energii słonecznej w ich okolicy, aby mogli stać się wzorem do naśladowania dla najszybciej rozwijającej się społeczności energetycznej w Europie.
 
Wiele wysp UE posiada doskonałe warunki do produkcji energii ze słońca, wiatru i fal. Często jednak brakuje im infrastruktury, która pozwoliłaby to osiągnąć. Magazynowanie energii i mniejsza pojemność sieci stanowią poważne wyzwania, zmuszając większość wysp do importowania źródeł paliw kopalnych z kontynentu. Z tego powodu wyspy stanowią idealny poligon doświadczalny dla przyszłych systemów energetycznych. Teneryfa nie jest wyjątkiem – 79 procent energii elektrycznej na wyspie pochodzi z paliw kopalnych. Rząd Wysp Kanaryjskich próbuje przełamać ten model, przestawiając wszystkie wyspy na 100 procentowe wykorzystanie źródeł odnawialnych do 2040 roku. Nowa wspólnota energetyczna Adeje Verde jest znaczącym krokiem na drodze transformacji. Będzie działać jako pilotaż, demonstrując, jak reszta regionu może produkować i wykorzystywać zrównoważoną energię. Ponadto może ona stanowić paneuropejski wzór dla wytwarzania i zużywania energii odnawialnej.
 
Źródło: E.O.N