Energia słoneczna i wiatrowa według krajów

280202054_492534012570065_6477389996371457000_n_ok.jpg

Wiatr i słońce wytwarzają ponad jedną dziesiątą światowej energii elektrycznej. Łącznie są czwartym co do wielkości źródłem energii elektrycznej, za węglem, gazem i wodą. Infografika oparta na danych z Ember pokazuje wzrost udziału energii elektrycznej z tych dwóch czystych źródeł w ciągu ostatniej dekady.

 
Europa liderem w zakresie energii wiatrowej i słonecznej
 
Wiatr i słońce wygenerowały 10,3% globalnej energii elektrycznej po raz pierwszy w 2021 roku, wzrastając z 9,3% w 2020 roku i podwajając swój udział w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy podpisano paryskie porozumienie klimatyczne.
 
W rzeczywistości 50 krajów (26%) wygenerowało ponad jedną dziesiątą swojej energii elektrycznej z wiatru i słońca w 2021 roku, przy czym siedem krajów uderzyło w ten kamień milowy po raz pierwszy: Chiny, Japonia, Mongolia, Wietnam, Argentyna, Węgry i Salwador.
 
Dania i Urugwaj osiągnęły odpowiednio 52% i 47%, przodując w technologii integracji sieci odnawialnych.
 
Ranking Top Countries Solar/Wind Power Share

  1. Dania 51,9%
  2. Urugwaj 46,7%
  3. Luksemburg 43,4%
  4. Litwa 36,9%
  5. Hiszpania 32,9%
  6. Irlandia 32,9%
  7. Portugalia 31,5%
  8. Niemcy 28,8%
  9. Grecja 28,7%
  10. Wielka Brytania 25,2%

 
Z perspektywy regionalnej, Europa prowadzi z dziewięcioma z dziesięciu najlepszych krajów. Z drugiej strony, Bliski Wschód i Afryka mają najmniej krajów osiągających próg 10%.
 
Energia słoneczna i wiatrowa według krajów
 
Dalszy wzrost udziału energii odnawialnej jest niezbędny do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Sektor energii elektrycznej był w 2020 r. sektorem emitującym najwięcej gazów cieplarnianych.
 
Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), sektor ten musi osiągnąć poziom zerowy netto w skali globalnej do 2040 r., aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego dotyczące ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. Aby osiągnąć ten cel, energia wiatrowa i słoneczna musi rosnąć w tempie niemal 20% rocznie do 2030 r.
 
Pomimo rekordowego wzrostu udziału energii odnawialnej, wzrost produkcji energii elektrycznej z wiatru i słońca nie osiąga obecnie poziomu wymaganego do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.
 
W rzeczywistości, gdy świat stanął w obliczu bezprecedensowego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w 2021 roku, tylko 29% globalnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną zostało zaspokojone przez energię słoneczną i wiatrową.
 
Trwająca transformacja
 
Nawet w sytuacji, gdy emisje z sektora energetycznego są na rekordowo wysokim poziomie, pojawiają się oznaki, że globalna transformacja energetyczna jest w toku.
 
Rządy takich krajów jak USA, Niemcy, Wielka Brytania i Kanada planują zwiększenie udziału czystej energii elektrycznej w ciągu najbliższego półtora roku. Inwestycje pochodzą również z sektora prywatnego, a firmy takie jak Amazon i Apple rozszerzają swoje pozycje w zakresie energii odnawialnej, stając się jednymi z największych jej nabywców.
 
Wiatr i słońce są dodawane do sieci bardziej niż kiedykolwiek, a oczekuje się, że odnawialne źródła energii zapewnią większość czystej energii elektrycznej potrzebnej do wycofania paliw kopalnych.
 
Źródło: elements.visualcapitalist.com