O transformacji energetycznej w Sejmie, na przykładzie ZKlastra

294300067_808790363442366_6396266050286206300_n.jpg

Ostatnie posiedzenie Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji zdominowała tematyka budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez aktywizację społeczności energetycznych w formie klastrów energii. Przykładem takiego rozwiązania jest Zgorzeleckie Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. W pracach podkomisji udział wzięli m.in. prezes Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk, prezes Zklaster Agnieszka Spirydowicz oraz prezes Zklaster Dystrybucja Łukasz Trześniewski. Perspektyw rozwoju klastrów energii omówił Sekretarz stanu w MKiŚ Ireneusz Zyska.

 
Etapy rozwoju klastrów energii na przykładzie Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej omówiła prezes Agnieszka Spirydowicz.
 
– Od 2017 roku tworzymy na terenie powiatu zgorzeleckiego lokalny rynek energii, ale warto zauważyć, że każdy klaster energii ma inny model działania. Nasz model pozwolił na stworzenie efektywnego ekosystemu, w regionie bardzo trudnym, który przechodzi właśnie transformację energetyczną. W obszarze budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego model klastrowy jest idealnym rozwiązaniem. Nasz klaster ma bardzo złożoną strukturę. Łączymy interesariuszy z różnych obszarów, aby wykorzystać ich potencjał i pomysły na tworzenie kolejnych możliwości wytwarzania energii odnawialnej, ale też rozwijać nowoczesne technologie oraz edukować samorządy i społeczeństwo lokalne. W chwili obecnej skupiamy 9 gmin, startupy, instytuty badawczo rozwojowe, uniwersytety i politechniki oraz ponad 100 przedsiębiorców, którzy nie tylko produkują, ale też konsumują i dystrybuują energię elektryczną. – powiedziała prezes Agnieszka Spirydowicz.
 

 
Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej prowadzi też szereg działań związanych ze sprawiedliwą transformacją i uczestniczy w projektach o charakterze prospołecznym
 
– Transformacja energetyczna regionów składa się także z części inwestycyjnej, związanej ze zwiększaniem udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym. Na terenie powiatu zgorzeleckiego ten proces, zaplanowany jeszcze w roku 2016 już rozpoczęliśmy. Inwestycja obejmowała dwa podstawowe komponenty – budowę 49 MW nowych instalacji fotowoltaicznych, co zaspakaja roczne zapotrzebowania na energię elektryczną 30 tys. gospodarstw domowych. Drugim komponentem była budowa nowej sieci elektroenergetycznej, dzięki której energia trafiła do krajowego systemu energetycznego. W ramach tej części zbudowano około 70 km sieci średniego napięcia, główny punkt odbioru oraz kilkunastokilometrowy fragment sieci wysokiego napięcia. Pozwoliło do uzupełnić likę w systemie elektroenergetycznym, ponieważ źródło odnawialne ze względu na swoją specyfikę, najczęściej budowane są w oddaleniu od istniejącej infrastruktury. – dodał prezes Zklaster Dystrybucja Łukasz Trześniewski
 

 
Nie mniej istotne działania podejmuje Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej w obszarze ograniczenia emisji.
 
– Możemy się pochwalić, że w ujęciu rocznym udało nam się uniknąć 48 tys. ton emisji dwutlenku węgla – podkreślił prezes Zklaster Dystrybucja.
 

 
Zapisy prawa energetycznego i działania rozwojowe w ramach klastra energii przedstawił Krajowej Izby Klastrów Energii Albert Gryszczuk.
 
– Na ponad 1250 stron prawa energetycznego, jest mniej niż strona o klastrach energii. To niesamowite, że na podstawie tych zaledwie dwóch akapitów powstało w Polsce około 50 efektywnie działających inicjatyw klastrowych. Jedną z nich jest Zgorzelecki Klaster Energii, którego jestem współzałożycielem. Stworzenie odpowiednich warunków, może bardzo szybko doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i efektywnego wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej. Obecnie przygotowywana nowelizacja prawa energetycznego, spowoduje, że społeczności zorganizowane w formie klastrów energii staną się graczem rynku energetycznego, Szacuję, że około 30% wolumenu energetycznego w Polsce może znaleźć się w rękach lokalnych społeczności energetycznych. ZKlaster aktualnie przygotowuje pond 580 MW nowych instalacji OZE, które będą przyłączane do GPZ Mikułowa – zaznaczył Albert Gryszczuk.
 
W posiedzeniu udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz posłowie Zofia Czernot i Piotr Borys.
 
Na początku spotkania, przewodniczący Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji pogratulował zarządowi i członkom Zgorzeleckiego ZKlastra wyróżnienia na Światowym Forum Miejskim w Katowicach za projekt zrealizowania budowy 49 elektrowni fotowoltaicznych oraz inteligentnej sieci dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.