Kreatorzy dobrej energii – warsztaty dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego UJW

IMG_3239-1024x768-1.jpg

W sobotę 4 czerwca przeprowadzone zostały 3 warsztaty pt.: „Kreatorzy dobrej energii” ze studentami Uniwersytetu Dziecięcego przy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

 

Podczas zajęć Uniwersytetu Dziecięcego UJW studenci poznawali różne rodzaje energii, sposoby jej wytwarzania oraz konsekwencje jej zużywania. Uczestnicy mogli samodzielnie łączyć konwencjonalne i odnawialne źródła energii z odbiornikami, przekonując się, że siłą własnych mięśni, promieniami słońca czy podmuchami wiatru można zasilić zarówno żarówkę, jak i silnik. A podczas pikniku „Aerointegracja” na podwrocławskim lotnisku Szymanów, studenci, między innymi, napędzili model samochodu za pomocą wodoru wytworzonego dzięki energii słonecznej.

 

Należy przyznać, że dzieci mają całkiem sporą świadomość na temat aktualnego stanu klimatu i wiedzą, że energia czerpana np. z węgla zatruwa środowisko i jest zagrożeniem dla ich przyszłości. Edukacja klimatyczna młodszych oraz starszych przedstawicieli społeczeństwa to bez wątpienia jedno z koniecznych do podjęcia działań i należy przyznać, że Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, jako członek Klastra Energii Zagłębia Miedziowego, realizuje ją w znakomity sposób.