Transformacja Dolnego Śląska – kluczowe sugestie

electricity-4575187_1920_ok.jpg

“Strategia Energetyczna Dolnego Śląska – kierunki wsparcia sektora energetycznego” stanowi ważny krok w kierunku zabezpieczenia zaopatrzenia w czystą energię regionu Dolnego Śląska. ZKlaster, jako podmiot od lat związany z energetyką odnawialną, opracował szereg istotnych założeń, które mogą być pomocne w skutecznym przeprowadzeniu transformacji.
 
– Przygotowanie Strategii Energetycznej Dolnego Śląska jest bardzo dobrym przedsięwzięciem. Należy dołożyć starań, aby ten dokument zawierał wszystkie istotne dla transformacji energetycznej informacje oraz wychodził naprzeciw wielkim wyzwaniommówi dr Andrzej Węgrzyn, członek Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE oraz wiceprezes Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.
 
– Organizacje takie jak ZKlaster i Dolnośląska Dolina Wodorowa, wniosły liczne uwagi do tego dokumentu. Dotyczą one zarówno celów ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień. W opinii osób związanych ze środowiskiem OZE wydźwięk i założenia strategii są właściwe i korelują z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Zgłoszono natomiast uwagi dotyczące doprecyzowania celów, które naszym zdaniem powinny być bardziej dookreślone. Szansa na wdrożenie Strategii Energetycznej Dolnego Śląska zależy od tego w jaki sposób Urząd Marszałkowski będzie integrował i koordynował działania interesariuszy i partnerów. Zakładam, że przy dobrej komunikacji należy oceniać szanse realizacji na bardzo wysokie, Dolny Śląsk ma wiele atutów, sukces jest na wyciągnięcie ręki – podkreśla ekspert.
 
Jak zauważa Andrzej Węgrzyn, w Strategii zabrakło szeregu istotnych elementów, m.in. danych dotyczących bilansu energetycznego województwa, tempa dekarbonizacji gospodarki, mocy przesyłowych sieci energetycznych i gazowych oraz obciążeń GPZ i GPO, czy też odniesienia do transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji oraz budowania sektora gospodarki wodorowej.
 
– Słusznie położono silny akcent na redukcje emisji gazów cieplarnianych we wszystkich działach gospodarki, jednak szacowania muszą być bardziej precyzyjne i rozpisane na wszystkie działy gospodarki i główne podmioty emitujące GHG. Bardzo dobrze zdefiniowano we Wstępie Strategii 6 założeń, na których skoncentrowane będą działania dotyczące transformacji energetycznej (neutralność klimatyczna, Europejski Green Deal, bezpieczeństwo energetyczne, infrastruktura OZE, współpraca transgraniczna, racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie funduszy). Słuszna jest także teza, że globalne ocieplenie będzie bezpośrednio wpływało na zdrowie ludzkie, wzrost ubóstwa i pogorszenie się warunków życia, stąd niezbędne są działania obniżających energochłonność, zminimalizowanie wykorzystania zasobów, wzrost tempa dekarbonizacji oraz wychwytywanie dwutlenku węgla. Rozwinięcia wymaga jednak teza, że skuteczność działań będzie wyższa, gdy władze regionalne i lokalne będą wspierane przez rządy krajowe. Należy wskazać na mechanizmy jak na przykład quadruple helix oraz zaapelować o ograniczenie antyklimatycznej propagandy w mediach publicznychdodaje dr Andrzej Węgrzyn.
 
Sukces transformacji energetycznej regionu Dolnego Śląska zależy w dużej mierze od rozwoju innowacyjności oraz dekarbonizacji sektora energetycznego, a także jego decentralizacji i digitalizacji.
 
– Poziom 70% OZE w ogólnej produkcji energii może być zbyt niski w stosunku do celu neutralności klimatycznej. Ponadto w strategii energetycznej Dolnego śląska powinny pojawić się osobne rozdziały dotyczące inicjatyw strategicznych jak na przykład Łużycki Hub Energetyczny (Mikułowa) lub Wodorowy Węzeł Ciepłowniczy Zgorzelec, wsparcia Sprawiedliwej Transformacji: powiat zgorzelecki i subregion wałbrzyski oraz wsparcia Dolnośląskiej Doliny Wodorowejpodsumowuje dr Andrzej Węgrzyn.
 

Na tej płaszczyźnie nieocenioną pomocą mogą być doświadczenia Stowarzyszenia ZKlaster, które wniosło do strategii szereg uwag dotyczących celów strategicznych dotyczących m.in. uruchomienia procesu innowacyjnego za pomocą regionalnego ekosystemu innowacji energetycznych czy też o stworzenia środowiska dla rozwoju firm ESCO, które zarabiają na wdrażaniu rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej.

 
Fot: Alexei_other z Pixabay