Wybitni eksperci w Radzie Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

DSC_1184_ok.jpg

Podczas IV Forum Energetyki Rozproszonej, odbywającego się na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, doszło do powołania Rady Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. W jej skład weszli wybitni polscy naukowcy i eksperci związani z zarówno z energetyką odnawialną, jak i konwencjonalną. W poniedziałek, po zakończeniu Forum Energetyki Rozproszonej, miało miejsce pierwsze posiedzenie.

 

Intencją KIKE jest, aby w Radzie Programowej znaleźli się najwybitniejsi polscy eksperci z zakresu energetyki (zarówno konwencjonalnej, jak i pochodnej źródeł odnawialnych), elektromobilności oraz nowych technologii. Tylko szeroki front specjalistów, cieszących się szacunkiem wszystkich środowisk, może skutecznie wpłynąć na rozwój polskiej energetyki rozproszonej.

 

Pierwszym przewodniczącym Rady został wybrany prof. Jerzy Kaleta, Kierownik Katedry Mechaniki i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Wrocławskiej.

Poza prof. Kaletą, w skład Rady weszli również:
 
Prof. Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. Waldemar Kamrat – Wydział Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Prof. Lech Sitnik – Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej
Prof. Konrad Świrski – Prezes Transition Technologies S.A.
prof. Dariusz Prostański – Prezes Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
dr Andrzej Węgrzyn – Członek Rady Nadzorczej ARP S.A.
dr Janusz Michałek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Andrzej Kaźmierski – Zastępca dyrektora Departament Gospodarki
Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju
Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej
Agnieszka Spirydowicz – Prezes Klastra Zgorzeleckiego
Mariusz Bednarski – ekspert KIKE, w zakresie magazynowania energii
Ireneusz Perkowski – Prezes Spółdzielni Energetycznej EISALL
Artur Kuźniecki – Dyrektor ds. Ciepłownictwa i Wytwarzania, ESV SA
 

– Osobiście uważam, że trudno wyobrazić sobie bardziej znamienite grono ekspertów, jeżeli chodzi o polską energetykę. Czasy są trudne i tym bardziej czujemy konieczność szybkich i konkretnych działań. Już od pierwszych chwil widać, że skład Rady Programowej gwarantuje duże możliwości wpływu na zmiany w rynku energii. Wytyczyliśmy pierwsze kierunki, co do których wszyscy się zgadzamy. Będą to rozwój energetyki rozproszonej, z holistycznym podejściem do źródeł odnawialnych oraz podkreślenie znaczenia rozwoju źródeł OZE i energetyki rozproszonej, jako gwarantu bezpieczeństwa energetycznego Polskipowiedział Albert Gryszczuk, prezes Izby

 

Rolą Rady Izby będzie wsparcie doradcze Zarządu, w ramach współpracy z administracją centralną. Warto podkreślić, że eksperci KIKE i OZE biorą udział w pracach nad tworzeniem ustaw i nowelizacji mających kluczowe znaczenie dla rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Konsultują projekty dla Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu. Aktualnie prawnicy Izby opracowują definicję instalacji fotowoltaicznej, spójną dla prawa budowlanego i podatkowego. KIKE i OZE, jako jedyna organizacja branżowa przygotowała kompleksowe zestawienie barier rozwoju dla fotowoltaiki, które przedstawione zostało Ministrowi Klimatu i Środowiska.

 

W ciągu ostatnich dwóch lat, Zarząd Izby przygotował kilkadziesiąt stanowisk i pism, skierowanych do Kancelarii Premiera , Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędów Marszałkowskich i innych instytucji.
 
Krajowa Izba Klastrów Energii i jej członkowie są uczestnikami wielu ważnych inicjatyw, m.in.:

• Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki
• Międzynarodowego Forum Wodorowego w Zgorzelcu
• Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH
• Pierwszego w Europie porozumienia sektorowego na rzecz gospodarki wodorowej
• AREOPAGU Energetyki Odnawialnej
• Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej.