Samorząd Mazowsza wspiera działania przeciwko zmianom klimatycznym

xl-mazowsze-dla-klimatu-1644868432.png

Przebudowa parków, tworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych, nowe nasadzenia drzew i krzewów czy modernizacje ulicznego oświetlenia to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstaną 72 inwestycje. Pomogą środki z budżetu województwa. Decyzją radnych województwa do lokalnych samorządów na ten cel trafi ponad 5,7 mln zł w ramach nowego programu „Mazowsze dla klimatu”.

 
– Kwestia zmian klimatycznych nie jest dziś już tylko hasłem czy przepowiednią, ale realnym problemem, z którym mamy do czynienia na co dzień. Musimy działać, by zatroszczyć się o to, co mamy nie tylko z myślą o nas samych, ale i o przyszłych pokoleniach. Kluczem do tego są właśnie proekologiczne inwestycje, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodą, tworzenie zielonych przestrzeni czy stosowanie energooszczędnego oświetlenia w przestrzeni publicznej. I temu służy nasz program – mówi marszałek Adam Struzik
 
Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły w sumie 157 zadań na kwotę ponad 11,2 mln zł. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 5,7 mln zł.
 
Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego, nowy autorski program samorządu Mazowsza cieszył się dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów. – To pokazuje, jak bardzo gminom zależy na wprowadzaniu pozytywnych, proekologicznych zmian. Po latach stawiania na nowoczesność i tworzenie przestrzeni z betonu, wracamy na dobre, zielone tory. Obecny trend daje nadzieję, że będziemy oddychać czystym powietrzem i zyskamy przestrzeń, w której będziemy żyć w symbiozie z naturą i czuć się bezpiecznie.
 
W ramach programu samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na zadania dotycząca: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury sprzyjającej różnorodności biologicznej, retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej oraz realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.
 
O wsparcie mogły ubiegać się wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego. Każda z nich mogła złożyć maksymalnie jeden wniosek, a w przypadku Warszawy, wnioskodawca mógł złożyć maksymalnie jeden wniosek na każdą dzielnicę. Pomoc finansowa w ramach programu nie mogła przekroczyć kwoty 100 tys. zł