Członkowie Klastra Energii Zagłębia Miedziowego stawiają na przyszłościowe rozwiązania

po03_ok.jpg

Klaster Energii Zagłębia Miedziowego powstał niespełna dwa lata temu, ale wchodzące w jego skład podmioty od dawna kładą nacisk na efektywne wykorzystanie zasobów i racjonalne gospodarowanie energią. W ostatnich dniach marca zakończyły się zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gaworzycach. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku, zredukuje emisję zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla środowiska oraz poprawi się komfort użytkowania.

 
Inwestycja sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 polegała na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły poprzez dostosowanie termoizolacyjności do obowiązujących przepisów oraz wymianę instalacji c.o.
 
Zadanie obejmowało m. in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających stropodachy wentylowane od pomieszczeń ogrzewanych, wymianę istniejących okien na nowe okna w konstrukcji PCV o lepszym współczynniku przenikania ciepła, wymianę istniejącej ślusarki drzwiowej o lepszym współczynniku przenikania ciepła, wymianę istniejących naświetli dachowych na okna połaciowe, zespolone, modernizację instalacji wewnętrznych ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni gazowej, przebudowę instalacji oświetlenia i instalacji odgromowej oraz budowę instalacji fotowoltaicznej.
 
Zakres prac dobrano na podstawie zaleceń wskazanych w audycie energetycznym budynku. Głównym celem było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w gminie Gaworzyce poprzez termomodernizację budynku oświatowego –Szkoły Podstawowej w Gaworzycach. W wyniku działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w ramach niniejszej inwestycji nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o. Efektem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na środki finansowe zaoszczędzone przez jednostkę. Dodatkowym efektem termomodernizacji tego budynku, jest także zmiana jego elewacji, która wpływa na poprawę ogólnej estetyki placówki.

Budynek SP w Gaworzycach przed termomodernizacją

Budynek SP w Gaworzycach po termomodernizacji