Wszystkie projekty złożone przez ZKlaster znalazły się na liście do dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

solar-cells-491703_1920.jpg

15 marca 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 5022/VI/22 w sprawie rozstrzygnięcia naboru na listę projektów niekonkurencyjnych planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na obszarach objętych Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przyczynia się do realizacji jedynego celu szczegó­łowego, jakim jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospo­darkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

 

Projekty, które zostały wybrane spełniają kryteria zapewniający rozwój gospodarczy, społeczny i ochronę środowiska w transformacji ku zielonej gospodarce i odejściu od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Z regionu Zgorzeleckiego przyjęte zostały wszystkie projekty zaproponowane przez Zklaster. Oto ich lista:

 

– Centrum Sprawiedliwej Transformacji
– Magazyny Energii
– Region Neutralny Klimatycznie
– Sieć Stacji Ładowania
– Społeczności Energetyczne
– Budowa Systemu Dystrybucji Energii służącego przyłączeniu nowych źródeł energii OZE

 

„To, że wszystkie nasze zgłoszone projekty zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski pokazuje, że nasi zaangażowanie i doświadczenie w sprawiedliwej transformacji regionu Turoszowa daje pozytywne efekty. Chcielibyśmy realizować te projekty w jak najszybszym czasie, tak, aby mieszkańcy byli przygotowani do zmian i brali w nich aktywny udział” – mówi Agnieszka Spirydowicz, prezes ZKlastra

 

Do Urzędu z regionu zgłoszono także projekty Powiatu Zgorzeleckiego oraz Miasta Zgorzelec, a także spółek gminnych oraz lokalnych NGO.

Projekty Zklastra numer: 16,32,42,43,44,68.