Powstał Klaster Energii Powiatu Monieckiego

IMG_4492-675x450-1.jpg

Idea klastrów energii rozwija się coraz prężniej w Polsce i mamy tego kolejne potwierdzenie. Na Podlasiu powołany do życia został Klaster Energii Powiatu Monieckiego!

 

Jak możemy przeczytać na stronie stronie internetowej Gminy Mońki:

 

„W dniu 29 grudnia 2021 roku w Mońkach w MEDIATECE podpisane zostało przez Wójtów lub Burmistrzów Gmin: Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Krypno i Mońki porozumienie w sprawie powołania do życia Klastra Energii Powiatu Monieckiego. Tym samym przedstawiciele wyżej wymienionych Gmin stali się Radą Założycielską powołanego Klastra a Liderem i tymczasowym Koordynatorem została Gmina Krypno.

 

(…)

 

Naszym pierwszym zadaniem, jako samorządów, będzie stworzenie szczegółowego opracowania dotyczącego zużycia, produkcji i stanu systemów dystrybucji energii na terenie działania Klastra oraz potrzeb i możliwości budowy urządzeń do jej wytwarzania, magazynowania, przesyłu i rozliczania. Równolegle prowadzić będziemy rozmowy z przedsiębiorcami i firmami z różnych dziedzin działalności gospodarczej oraz rolnikami w sprawie ich potencjalnego przystępowania do klastra. Nie zamykamy również drogi dla gmin z Powiatu Monieckiego, które pozostały poza klastrem.

 

Zgodnie z decyzjami organów stanowiących Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej UE, energetyka stanowić będzie absolutny priorytet, a środki finansowe kierowane na rozwój energetyki lokalnej w dużym stopniu będą kierowanie właśnie do Klastrów Energii! Dlatego też warto będzie być członkiem Klastra”

 

Z naszej strony mamy nadzieję, że nowopowstały klaster będzie owocnym przedsięwzięciem, który w realny sposób wpłynie na komfort życia mieszkańców Gmin Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Krypno i Mońki.

 

Na zdjęciu Rada Założycielska Klastra w składzie:

 

Lider Klastra: Marek Stankiewicz Wójt Gminy Krypno
Członkowie programowi porozumienia: Zbigniew Karwowski Burmistrz Moniek, Marek Jarosz Z-ca Wójta Gminy Jaświły