Jaki kolor ma wodór

hydrogen-gd5db47145_1920.jpg

Wodór, będący wszechstronnym nośnikiem energii jest w rzeczywistości bezbarwnym gazem. Mimo to powszechnie używane są określenia takie jak wodór zielony, niebieski, brązowy, a nawet wodór turkusowy i wodór różowy. Są to zasadniczo kody kolorów używane w przemyśle energetycznym do rozróżniania rodzajów wodoru. Pomimo tych kolorowych opisów, nie ma widocznej różnicy między różnymi rodzajami wodoru.

 

Czym jest zielony wodór?

 
W kalejdoskopie kolorów wodoru, zielony wodór to ten, który jest produkowany bez emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Zielony wodór powstaje dzięki wykorzystaniu czystej energii elektrycznej z nadwyżek odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa, do elektrolizy wody. Elektrolizery wykorzystują reakcję elektrochemiczną do rozdzielenia wody na jej składniki – wodór i tlen, emitując w tym procesie zero dwutlenku węgla. Ekologiczny wodór stanowi obecnie niewielki procent całego wodoru, ponieważ jego produkcja jest kosztowna. Tak jak energia z wiatru obniżyła swoje ceny, tak samo zielony wodór będzie obniżał swoje ceny, gdy stanie się bardziej powszechny. Jednak w rzeczywistości proces produkcji zielonego wodoru nie jest skomplikowany: elektroliza po prostu wykorzystuje prąd elektryczny do rozbicia wody (H2O) na tlen (O2) i wodór (H2). Prawdziwym wyzwaniem jest konkurencyjność, która wymaga dużej ilości taniej odnawialnej energii elektrycznej oraz wydajnej i skalowalnej technologii ogniw elektrolitycznych.
 

Czym jest wodór niebieski?

 
Niebieski wodór jest produkowany głównie z gazu ziemnego, w procesie zwanym reformingiem parowym, w którym gaz ziemny i podgrzana woda łączą się w parę. Produktem wyjściowym jest wodór – ale również dwutlenek węgla jako produkt uboczny. Oznacza to, że wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) jest niezbędne do jego wychwytywania i składowania.
 
Wodór błękitny jest czasami określany jako “wodór niskoemisyjny”, ponieważ proces reformingu parowego w rzeczywistości nie zapobiega wytwarzaniu gazów cieplarnianych.
 

Czym jest wodór szary?

 
Obecnie jest to najbardziej rozpowszechniona forma produkcji wodoru. Wodór szary powstaje z gazu ziemnego, czyli metanu, w procesie reformingu parowego metanu, ale bez wychwytywania gazów cieplarnianych powstających w tym procesie.
 

Co to jest wodór czarny i brunatny?

 
Wodór czarny i brunatny, wytwarzany przy użyciu węgla kamiennego lub brunatnego w procesie produkcji wodoru, jest absolutnym przeciwieństwem wodoru zielonego w spektrum wodoru i jest najbardziej szkodliwy dla środowiska. Wodór wytwarzany z paliw kopalnych w procesie “gazyfikacji” jest czasami nazywany zamiennie czarnym lub brązowym wodorem.
 
Japonia i Australia ogłosiły niedawno nowy projekt przetwarzania węgla brunatnego na wodór. W ramach tego projektu węgiel brunatny będzie wykorzystywany w Australii do produkcji skroplonego wodoru, który następnie będzie transportowany do Japonii w celu wykorzystania go do celów niskoemisyjnych.
 

Co to jest różowy wodór?

 
Różowy wodór jest wytwarzany w procesie elektrolizy zasilanym energią jądrową. Wodór produkowany z energii jądrowej może być również określany jako wodór fioletowy lub czerwony. Ponadto, bardzo wysokie temperatury z reaktorów jądrowych można wykorzystać w innych procesach produkcji wodoru poprzez wytwarzanie pary dla bardziej wydajnej elektrolizy lub reformingu metanu z wykorzystaniem gazu kopalnego.
 

Czym jest turkusowy wodór?

 
Jest to nowa pozycja na liście barw wodoru, a jego produkcja nie została jeszcze wdrożona na skalę przemysłową. Turkusowy wodór jest wytwarzany w procesie zwanym pirolizą metanu, w wyniku której powstaje wodór i stały węgiel. W przyszłości wodór turkusowy może być ceniony jako wodór niskoemisyjny, w zależności od tego, czy proces termiczny będzie zasilany energią odnawialną, a węgiel będzie trwale przechowywany lub wykorzystywany.
 

Co to jest wodór żółty?

 
Wodór żółty to stosunkowo nowe określenie wodoru uzyskiwanego w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii słonecznej.
 

Co to jest biały wodór?

 
Biały wodór to naturalnie występujący wodór geologiczny, znajdujący się w podziemnych złożach i powstający w wyniku szczelinowania. Obecnie nie istnieją żadne strategie wykorzystania tego wodoru.
 

Przyszłość wodoru jako energii

 
W Wielkiej Brytanii realizowane są dwa projekty: FutureGrid, który testuje mieszanki wodorowe w gazociągach poza siecią, oraz Project Union, który bada rozwój brytyjskiego “szkieletu” wodorowego łączącego klastry przemysłowe w całym kraju.
 
Aby osiągnąć cel zerowy netto w sposób terminowy, uczciwy i sprawiedliwy, będziemy musieli zbadać szereg rozwiązań. Zwiększanie skali i wybór z palety czystego wodoru ma potencjał, aby wspierać dekarbonizację domów, transportu, przemysłu i energetyki. National Grid bada i umożliwia stosowanie różnych technologii uzupełniających, aby zapewnić konsumentom czystą, przystępną cenowo, niezawodną i odporną energię – mówi Dr Danielle Stewart, kierownik ds. długoterminowej strategii przesyłu gazu w National Grid,
 
W przyszłości, niektóre kolory wodoru mogą stracić na znaczeniu. Pewne jest to, że wodorowa tęcza odegra znaczącą rolę w osiągnięciu zerowego bilansu netto, gdy uda się wreszcie zmniejszć historyczną zależność gospodarki od paliw kopalnych.
 
Źródło: National Grid