34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER: transformacja energetyczna i dążenie do neutralności klimatycznej

DOC.20211126.40950448.4_EuroPower0403.jpg

17-18 listopada 2021 r. w hotelu The Westin Warsaw oraz online odbyła się 34. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 4. OZE POWER. Podczas dwudniowego wydarzenia niemal pół tysiąca uczestników wysłuchało merytorycznych wystąpień oraz debat z udziałem kluczowych przedstawicieli branży, poruszających najpilniejsze zagadnienia dotyczące sektora energetycznego w Polsce.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska.

Dążenie do neutralności klimatycznej wymaga ambitnych, spójnych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Na dzień dzisiejszy jest to zarówno elektroenergetyka, ciepłownictwo, przemysł, transport, budownictwo jak i wiele innych sektorów, które w sposób pośredni albo bezpośredni tą transformacją są dotknięte. Wymaga to nie tylko dokumentów strategicznych, które w większości już są, ale też konsekwentnych działań i projektów realizowanych (…) biznesowo, projektowo, ze swoja strukturą i dobrze przypisaną odpowiedzialnością. (…) Jednym z tych kluczowych dokumentów, w którym jest ukrytych dużo projektów jest Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – dokument kompleksowy podlegający długiemu okresowi pracy i ewaluacji. Jedno z ważniejszych wyzwań dzisiaj to oczywiście transformacja, ale sprawiedliwa transformacja. Pojawia się od jakiegoś czasu (…) pojęcie sprawiedliwej transformacji. Ono w ty roku w Glasgow wybrzmiało już bardzo mocno w formie dużej deklaracji sprawiedliwej transformacji, którą inicjowaliśmy i którą też jako Polska podpisaliśmy. Kilka lat temu w debacie publicznej to pojęcie było bardzo marginalne, dzisiaj jest jednym z podstawowych elementów, które się pojawia zaraz po słowie transformacja. O ile oczywiście transformacja daje nam niezwykłe szanse i możliwości rozwoju osiągnięcia neutralności klimatycznej, transformacji technologicznej, nie możemy w tym procesie transformacji zapominać o tych, którzy mogą stać się ofiarami tej transformacji, więc należy ją przeprowadzać w taki sposób, żeby takich grup i takich osób nie było” – mówiła minister Anna Moskwa podczas otwarcia EuroPOWER.

Podczas debaty inauguracyjnej eksperci dyskutowali na temat strategii transformacji energetycznej i dążenia do neutralności klimatycznej. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej oraz wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii. 

W ramach 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 4. OZE POWER wręczone zostały dwa wyróżnienia:

– wyróżnienie dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. za wkład w rozwój gospodarki cyfrowej – nagrodę odebrał Henryk Mucha, prezes zarządu,

– wyróżnienie dla ministra Jacka Ozdoby, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, za podjęcie działań w obszarze ciepłownictwa systemowego, którego sprawom po raz pierwszy nadano należny priorytet, poprzez ustanowienie w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska dedykowanego Departamentu Ciepłownictwa.

Podczas kolejnych paneli przeanalizowano OZE w kontekście rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki. Omówione zostały kwestie dotyczące m.in. potencjału społecznego i gospodarczego OZE, zwiększonych celów redukcji gazów cieplarnianych, wykorzystania wodoru w energetyce i transporcie, Offshore Sector Deal oraz rozwoju dużych farm fotowoltaicznych. Nie zabrakło także zagadnień związanych z polskim miksem energetycznym oraz modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych.

Drugi dzień konferencji wyłonił tematy dotyczące potencjału energetycznego i gospodarczego polskiego wiatru. Poruszono wątki takie jak m.in.: nowe regulacje dla morskich farm wiatrowych, wyzwania w tworzeniu łańcucha dostaw dla nowych inwestycji, współpraca państw w rejonie morza bałtyckiego i północnego. Przeanalizowano również perspektywy transformacji cyfrowej polskiej elektroenergetyki – uwarunkowania transformacji cyfrowej w energetyce, wykorzystanie nowoczesnych technologii, wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem chmury w przedsiębiorstwach energetycznych. W kolejnych panelach eksperci skupili się na kierunkach rozwoju technologii wodorowych, nowoczesnych przedsiębiorstwach energetycznych, zagadnieniach związanych z energetyką obywatelską, lokalną i rozproszoną oraz systemach i regionalizacji wsparcia transformacji energetycznej. 

W roli prelegentów 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 4. OZE POWER wystąpili m.in.:

– Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska,
– Karol Rabenda, podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych,
– Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
– Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, sekretarz stanu w latach 2015-2019 w Ministerstwie Energii,
– Rafael Mateo Alcala, CEO, Acciona Energia,
– Brian McFarlane, Head of Offshore Development for SSE Renewables,
– Monika Morawiecka, prezes zarządu, PGE Baltica,
– Henryk Mucha, prezes zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny,
– Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
– Piotr Zawistowski, prezes zarządu, Towarowa Giełda Energii,
– Mirosław Bendzera, prezes zarządu, Famur,
– Marek Kleszczewski, członek zarządu, PKP Energetyka,
– Robert Zasina, prezes zarządu, Tauron Dystrybucja,
– Maciej Chorowski, prezes zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– Andrzej Legeżyński, prezes zarządu, PGE GiEK,
– Zbigniew Gryglas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w latach 2019-2021,
– Jarosław Broda, prezes zarządu, Baltic POWER,
– Tomasz Niebylski, dyrektor sprzedaży, Microsoft.

Pełna lista prelegentów na https://konferencjaeuropower.pl/europower/prelegenci/

Partnerzy 34. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 4. OZE POWER

Partnerzy Strategiczni: Acciona, SSE, Atende, BOŚ Bank, Demoboost, Famur, Project Solar Technik, Huawei, Innogy, Limitless Technologies, Microsoft, MindMade, PFR, PFR Portal PPK, PGNiG, Salesforce, Veritas

Partnerzy: Acteon, Autodesk, Asseco, Bank Gospodarstwa Krajowego, DLA Piper, Foton Technik, Green Genius, Państwowy Instytut Geologiczny Polski Instytut Badawczy, PKP Energetyka, Polenergia, PZU, Rachuneo, SAP, SMM Legal, Sunmetric, TGE, T-mobile, Abak, Profescapital

Partner merytoryczny: PWC

Strategiczny Patronat Medialny: Biznes Alert

Strategiczny Patronat Medialny, Partner Relacji: Energetyka24

Główny Patronat Medialny: Comparic

Źródło informacji: MMC Polska