Bilfinger Tebodin zakończy prace przy farmie wiatrowej o mocy 38 MW w Polsce

Bilfinger-Tebodin-zakończy-prace-przy-farmie-wiatrowej-o-mocy-38-MW-w-Polsce-1_ok.jpg

Farma wiatrowa Szymankowo została uruchomiona w trzecim kwartale 2021 roku. Zarządzając projektem, zajmując się koordynacją i nadzorem technicznym, Bilfinger Tebodin wniósł znaczący wkład w uruchomienie tego nowego, zrównoważonego źródła energii.

Inwestycja została zrealizowana przez Polenergia SA – największą polską niezależną grupę energetyczną. Farma wiatrowa Szymankowo składa się z 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 38 MW. Jest to jeden z pierwszych pomyślnie zakończonych komercyjnych projektów energetyki wiatrowej na lądzie po niedawnej zmianie polskiego ustawodawstwa. Do budowy farmy Szymankowo inżynierowie wykorzystali specjalny typ turbin firmy Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Ich nowe rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na redukcję drgań wieży podczas pracy turbiny.
 
Bilfinger Tebodin zapewniał całościowe zarządzanie projektem, koordynację i nadzór techniczny, w tym nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji oraz usługi doradztwa technicznego.
 
Specyfika projektów wiatrowych
 
W przypadku projektów wiatrowych ważne jest dobre podłączenie mediów, aby zapewnić efektywny transfer energii. Bilfinger Tebodin zadbał o prawidłowe rozplanowanie fundamentów dla 11 turbin wiatrowych. Zespół opracował cały układ dróg wewnętrznych wraz z placami montażowymi oraz zjazdami z dróg gminnych i powiatowych.
 
Bilfinger Tebodin wykonał również instalacje elektroenergetyczne, w tym stację elektroenergetyczną, z której odbywa się przyłączenie farmy wiatrowej, zasilanie rezerwowe, linie kablowe SN i światłowodowe, zapewniające połączenie obiektów farmy wiatrowej z rozdzielnią SN stacji transformatorowej oraz sieć uziemiającą.
 
Katarzyna Pracka, Kierownik Projektu w Bilfinger Tebodin: “Choć projekty farm wiatrowych są zazwyczaj typowe, to każdy przypadek jest wyjątkowy ze względu na lokalizację, moc i wielkość. Tylko precyzyjne zarządzanie i doświadczony zespół może pomóc w pokonaniu wyzwań, które nieuchronnie się pojawiają: trudne warunki wodne i gruntowe, jakość elementów śrubowych fundamentów, organizacja prac na budowie.
 
Tomasz Brzeski, Kierownik Projektu w Polenergii: “Najważniejsza jest dla nas praca nad projektem w zgranym zespole, w dobrej atmosferze pomiędzy inwestorem, generalnym wykonawcą, inżynierem kontraktu i dostawcą turbiny. Wszyscy uczestnicy projektu powinni dążyć do jednego celu, pomimo różnych trudności napotykanych w trakcie realizacji projektu. Jesteśmy wdzięczni firmie Bilfinger Tebodin za taką atmosferę, szczególnie w czasie pandemii, a także za terminowość świadczonych usług.
 
Boom na farmy wiatrowe rozpoczął się w Polsce w 2008 roku. Liczne projekty ruszały aż do 2015 roku, kiedy to zmiany w prawie ograniczyły budowę nowych farm wiatrowych.
 
Źródło: Bilfinger Tebodin