23 mld złotych wsparcia dla samorządów

banknotes-4122079_1920.jpg

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych to realne wsparcie dla tysięcy gmin, miast, mniejszych miasteczek i wsi w całej Polsce. To największy i jedyny taki program w ostatnich 30 latach, od czasów transformacji i wolnej Polski. – poinformował na swoim profilu Ireneusz Zyska, wiceminister Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP.

 
25 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Ponad 23 mld złotych na inwestycje otrzyma łącznie 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, czyli aż 97 proc. samorządów. Nabór wniosków zakończył się15 sierpnia br. Kolejna edycja naboru planowana jest listopad-grudzień 2021 roku. Nowością będzie m.in. specjalna ścieżka dla gmin, w których funkcjonowały PGR i które będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski na dofinansowanie inwestycji z 11 wskazanych obszarów. Dofinansowanie wyniesie do 98 proc. przy 2 proc. wkładu własnego
 
Jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły blisko 8 tysięcy wniosków (średnio po 2,5 wniosku) na kwotę ponad 93 mld zł, podczas gdy do rozdysponowania było 23,8 mld zł. Komisja konkursowa dzieliła środki na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby mieszkańców i wagi strategicznej inwestycji.
 
Program Inwestycji Strategicznych dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz związków jednostek samorządu terytorialnego. Bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych przyspieszy rozwój wszystkich samorządów. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Samorządy mogły wnioskować o fundusze z 35 obszarów w wysokości nawet 95 proc. dofinansowania na m.in.: budowę dróg, kanalizacji, oczyszczalni, czy odnawialnych źródeł energii. Pozostały niewielki procent inwestycji dołożą JST z własnych budżetów.
 
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że rządowe fundusze będą prawdziwym kołem zamachowym zdrowego rozwoju gospodarczego. Takiego, które przez inwestycje tworzy nowe miejsca pracy, a one tworzą perspektywę rozwoju dla mieszkańców.
 
Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. W pierwszym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależała od obszaru priorytetowego inwestycji i wynosiła:

  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, samorządy chcą uczestniczyć w rozstrzyganiu kolejnych naborów w ramach Polskiego Ładu, zaapelowali do rządu o włączenie ich w prace komisji rozdzielającej środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 
Samorządy mają pewne wątpliwości co do sprawiedliwego podziału środków. „Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego np. 89 samorządów nie dostało pieniędzy” – przytacza słowa eksperta ZMP Serwis Samorządowy PAP.
 
Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich zwrócił się do wiceministra Pawła Szefernakera z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosków Inowrocławia, Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Świnoujście, Wałbrzycha, Chełma i Rybnika, którym zatwierdzono wnioski zaledwie po 5 mln, podczas gdy nieodległe, dużo mniejsze gminy otrzymały znacząco większe dotacje. Prezes Związku Miast Polskich zaapelował też o preferencje w kolejnym rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych dla Chełma i Rybnika. O wyjaśnienie kwestii niskiego poziomu dofinansowania dla Inowrocławia, Jeleniej Góry, Nowego Sącza, Świdnicy, Świnoujście, Wałbrzycha, Chełma i Rybnika zwrócił się także, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i zarazem przedstawiciel Związku Miast Polskich w Komisji Wspólnej.