Darmowe webinarium dla samorządów emailing

Darmowe webinarium dla samorządów poświęcone klastrom energii i innym społecznościom energetycznym

Zapraszamy na drugie webinarium poświęcone klastrom energii i innym społecznościom energetycznym realizowanym przez Krajową Izbę Klastrów Energii, działającą na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

23.11.2021 (wtorek) | 24.11.2021 (środa) | 25.11.2021 (czwartek)

godzina 12:00

 

 

Funkcjonowania klastra energii a OSD – WTOREK

Uwarunkowania prawne klastrów – ŚRODA

Jednostki wytwórcze OZE a techniczne aspekty funkcjonowania sytemu elektroenergetycznego – CZWARTEK

W ramach projektu KIKE przeprowadzi 15 szkoleń i 30 warsztatów, w formie zdalnej.

 

Podczas webinariów przedstawione zostaną m.in.: wzorcowe modele tworzenia społeczności energetycznych (klastrów energii) z udziałem samorządów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz założeń Krajowego Planu Odbudowy.

 

Warto podkreślić, że KPO zakłada wsparcie dla lokalnych społeczności energetycznych tworzonych z udziałem JST i określa korzyści dla samorządów, wynikające z proinnowacyjnego podejścia i wprowadzenia projektów w zakresie rynku energii elektrycznej, cieplnej

Więcej informacji o webinariach

 

Osoby zainteresowane udziałem w zbliżającym się webinarium,
prosimy o zgłoszenia drogą mailową:

kontakt@kike.org.pl