Poprawa efektywności energetycznej krokiem w kierunku ekologicznej poligrafii

printing-house-g60205f1e1_1920.jpg

Poprawa efektywności energetycznej należy do najpoważniejszych wyzwań przed którymi stoi współczesna poligrafia. Główne przeszkody stanowią niski poziom automatyzacji, park maszynowy i powierzchnie magazynowe związane z całym procesem druku.

 
Zmniejszenie zużycia energii w każdym zakładzie produkcyjnym jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w przypadku druku komercyjnego. Urządzenia o dużej wydajności i maszyny postprodukcyjne pobierają zazwyczaj duże ilości energii elektrycznej. Niemałe koszty generuje też ogrzewanie powierzchni magazynowej. Współczesna technologia maszyn drukarskich radykalnie poprawiła wydajność energetyczną i zmniejszyła wpływ na środowisko także poprzez ograniczenie odpadów do minimum. Przykładowo wdrożenie pras H-UV zmniejszyło ilość energii zużywanej do utwardzania farb używanych w druku dzięki wykorzystaniu światła ultrafioletowego, które utwardza ​​farby natychmiast, zamiast wysyłania materiałów z prasy do wtórnego suszenia. Szybkość i automatyzacja procesu ma również tę zaletę, że zapewnia szybkie wydruki próbne przy minimalnej ilości odpadów. Optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na zmniejszenie zużycia energii byłaby wymiana parku maszynowego na urządzenia energooszczędne, ale nie każda firma może sobie na takie inwestycje w dobie kryzysu pozwolić.
 
Innym rozwiązaniem jest usprawnienie operacji przygotowania do druku oraz wykorzystanie jako źródła zasilania paneli fotowoltaicznych. Pozwala to w odczuwalny sposób zmniejszyć koszty funkcjonowania zakładów poligraficznych. Wiele drukarni poprawia też swoją efektywność energetyczną, modernizując budynki i zastępując starsze typy oświetlenia o wysokiej mocy, chłodnym i wydajnym oświetleniem fluorescencyjnym.
 
Jednym z kroków, które podjęło wiele podmiotów działających w branży poligraficznej, aby zmaksymalizować wydajność energetyczną i obniżyć koszty operacyjne, jest przechwytywanie ciepła wytwarzanego przez maszyny. Proces ten polega na przechwytywaniu ciepła przez rury, podobnie jak w przypadku konwencjonalnej pompy ciepła.
 
Kwestie środowiskowe nadal są tematem intensywnej dyskusji w środowisku poligraficznym.
Wraz z postępem ekologicznych technologii i tworzeniem bardziej energooszczędnych metod produkcji, przemysł poligraficzny przez cały czas dąży do redukcji kosztów i ochrony środowiska naturalnego.
 
fot:  Patrick Pascal Schauß z Pixabay