Jak NFOŚ wspiera Klastry Energii

solar-cells-491703_1920.jpg

W dniach 23 i 24 sierpnia 2021 roku w Dusznikach-Zdroju odbyła się Konferencja dla Klastrów Energii pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii. Organizatorem wydarzenia była Gmina Duszniki-Zdrój, będąca liderem Klastra Energii ARES.

 
Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW i Barbara Adamska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.
 
Jak podkreślają członkowie Krajowej Izby Klastrów Energii, podczas konferencji padły konkretne deklaracje wsparcia dla klastrów ze przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Drugiego dnia konferencji Artur Michalski, wiceprezes zarządu NFOŚiGW przedstawił zasady współpracy i programów wsparcia dla Klastrów Energii.
 
– (…) Idziemy w kierunku szerszego, jak najbardziej szerokiego wykorzystania nowych rozwiązań energetycznych i wspólnot klastrowych – podkreślił Artur Michalski.
 
W ramach programu Energia Plus są to pożyczki preferencyjne (do 85 % kosztów kwalifikowanych) z możliwością umorzenia 10 % pożyczki, dotacje do 50 % kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia ORC oraz pożyczki komercyjne. Uzyskane w ten sposób środki mogą być przeznaczone m.in. na rozwój OZE i geotermii, optymalizację zużycia zasobów, ograniczenie emisji czy modernizację sieci.
 
Drugi z rządowych programów – “Polska geotermia plus” ma ułatwić inwestorom składanie wniosków na wykonanie badań złóż geotermalnych, a następnie na budowę ciepłowni. Podobnie jak w przypadku Energii Plus, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnych pożyczek (ale bez możliwości ich umorzenia) oraz dotacji.
 
Celem programu priorytetowego Nowa Energia jest podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Pomoc finansowa z Narodowego Funduszu ma ułatwić wdrażanie rozwiązań ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i bezemisyjnego przemysłu, a także koncepcji systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.
 
Już w lipcu br Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podkreślał, że program „Nowa Energia”:
 
– (…) jest jednym z filarów realizacji celów Polityki Energetycznej Polski do r. 2040. Służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw tak, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły i gospodarczo korzystały z procesu przechodzenia w kierunku bezemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki. „Nowa Energia” pozwala również wdrażać rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie ze względu na rosnącą w skali globalnej rolę nowoczesnych technologii oraz OZE w konwersji i magazynowaniu energii”.
 
Zgodnie z założeniami programu wnioskujący przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu z możliwością premii innowacyjnej do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, jednak nie więcej niż 10 mln zł. Jeżeli na etapie realizacji konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie się mógł ubiegać o dodatkową dotację.
 
Program Nowa Energia został podzielony na sześć obszarów: wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu; produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru; inteligentne miasta energii; plusenergetyczne budynki; stabilne bezemisyjne źródła energii oraz samowystarczalne klastry energetyczne.
 
Nowa Energia ma pomóc zarówno we wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i podniesieniu poziomu technologicznego już istniejących rozwiązań oraz dostosowaniu polskiej gospodarki do nowoczesnych trendów światowych w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.
 
Klastry energii zostały także uwzględnione w środkach finansowych UE perspektywy 2021-2027 w ramach Krajowego Planu Odbudowy, programów FEnIKS 2021-2027 i Mój Prąd oraz Funduszu Modernizacyjnego.
 
Klastry Energii są przyszłością polskiej energetyki. NFOŚ przygotował możliwości uzyskania dofinansowania, w szczególności na nowe źródła energii i ciepła oraz na zarządzanie energią w klastrze. Wsparcie NFOŚ już jest faktem, w ramach uruchomionych w tym roku programów „Energia i Środowisko”. Uważam, że Klastry Energii mogą zdecydowanie przysłużyć się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego- podsumował Artur Michalski wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Fot Michael Schwarzenberger z Pixabay