Wsparcie z NFOŚiGW dla kolejnej inicjatywy geotermalnej w woj. dolnośląskim

2f8b9fa6-c53b-4c93-bc6a-077b101b0440.jpg

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości sfinansuje ze środków własnych projekt pn. „Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód geotermalnych na terenie miasta Oława”. Uroczystość przekazania ponad 10 mln zł dotacji odbyła się 24 sierpnia br. w Oławie.

 
Umowę dofinansowania przedsięwzięcia podpisali Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann w Sali Rajców oławskiego Ratusza.
 
Wsparta finansowo inwestycja będzie miała na celu rozpoznanie występowania i kształtu utworów wodonośnych oraz określenie ich parametrów hydrogeologicznych i perspektywicznych horyzontów wodonośnych. Określona zostanie mineralizacja, wydajność i temperatura wód zlokalizowanych w lokalnych utworach dolnego triasu i dolnego permu. Wszystko to zapewni wykonany otwór geotermalny Oława GT-1- o głębokości 1 130 m (+/-10%).
Przewidywane parametry wód termalnych (jakie mają być zastane pod ziemią) to: Dolny trias: temperatura 31oC, wydajność 53 m3/h, mineralizacja 10 g/dm3, a Dolny perm: temperatura 36 oC, wydajność 25 m3/h, mineralizacja 60 g/dm3.
 

 
Po  wykonaniu otworu badawczego Oława GT-1 i opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej nastąpi demontaż urządzeń wiertniczych oraz rekultywacja terenu.
Odwiert, po wykorzystaniu go w celach badawczych, prawdopodobnie stanie się ujęciem eksploatacyjnym wód termalnych.
 
Wszystkie prace zostaną zrealizowane zgodnie z Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Oława GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Oławie, dla celów energetycznych, zatwierdzonym Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną opinię Ministra Klimatu i Środowiska.
 

 
Dofinansowanie projektu umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW- „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.