Wsparcie dla JST i Klastrów Energii ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚ

S86_0364_ok.jpg

Ceny energii idą w górę i dobrą alternatywą dla JST wydaje się produkcja z własnych źródeł OZE, przede wszystkim w strukturze Klastrów Energii. To właśnie samorządowcy byli w większości uczestnikami Konferencji dla Klastrów Energii, która pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii, w dniach 23-24 sierpnia, odbyła się w Dusznikach-Zdroju. Jednym z panelistów był Ireneusz Zyska – Wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zyska zaznaczył, że w resorcie trwają prace nad legislacją, wzmacniającą rolę klastrów energii i tworzącą dla nich odpowiedni system wsparcia.

 

 
Kierunki transformacji energetyki i rola klastrów energetycznych w rozwoju odnawialnych źródeł energii to główne tematy oraz zarządzanie energią przez gminy, to główne tematy konferencji. Prelegentami i uczestnikami debat, które odbyły się w Dusznikach-Zdroju, byli m.in. Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, Daniel Raczkiewicz – ekspert KIKE, Barbara Adamska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Piotr Budzisz z Żywieckiego Klastra Energii, redaktor Bartłomiej Derski z wysokienapiecie.pl , jak również Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

 
Spotkanie otworzył burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski, a potem przyszedł czas na panelistów. W swoim wystąpieniu pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska, zaznaczył, że klastry energii to przede wszystkim lokalne bezpieczeństwo energetyczne, które skłania do współpracy gminy, mieszkańców i przedsiębiorców. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze działania klastra przyczynia się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, a współpraca w ramach działalności, pozwala wykorzystać nie tylko miejscowe zasoby, ale także sprzyja wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.
 
Taka lokalna samowystarczalność energetyczna pozwala m.in. na ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a także wspiera jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają klastry, w uzyskaniu szerszego dostępu do energii oraz optymalizację usług komunalnych – powiedział wiceminister Zyska.
 
Jak podkreślił, w resorcie klimatu i środowiska trwają prace nad legislacją, która wzmocni rolę klastrów energii i stworzy odpowiedni system ich wsparcia.
 
Rozwiązania, które proponujemy dotyczą przede wszystkim ustanowienia czytelnych zasad funkcjonowania i zawierania porozumienia o utworzeniu klastra energii oraz doprecyzowanie samej jego definicji. W ramach nowelizacji ustawy o OZE planujemy także zapisy, które zwiększą atrakcyjność inwestycji w rozwój lokalnej energetyki rozwijanej w ramach klastrów energii – zaznaczył.
 
Wiceminister Ireneusz Zyska zwrócił także uwagę, że innym innowacyjnym narzędziem wspierającym klastry energii jest program wsparcia „Nowa Energia” realizowanym przez NFOŚiGW.
 
W ramach realizowanego programu „Nowa Energia” przedsiębiorcy mogą składać wnioski także m.in. w obrębie klastrów energii. Wsparciem objęte są projekty mające na celu wdrażanie technologii, m.in: inteligentnych systemów zarządzania rozproszonymi źródłami energii, wirtualnych magazynów energii, a także systemów łączących wytwarzanie energii z jej lokalnym wykorzystaniem – wskazał pełnomocnik rządu ds. OZE.
 

 
Artur Michalski, wiceprezes wspomnianego przez Ireneusza Zyskę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodał:
 
Klastry Energii są przyszłością polskiej energetyki. NFOŚ przygotował możliwości uzyskania dofinansowania, w szczególności na nowe źródła energii i ciepła oraz na zarządzanie energią w klastrze. Wsparcie NFOŚ już jest faktem, w ramach uruchomionych w tym roku programów “Energia i Środowisko”. Uważam, że Klastry Energii mogą zdecydowanie przysłużyć się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego.
 
Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii, Daniel Raczkiewicz podkreślił znaczenie słów wiceszefa resortu klimatu i ochrony środowiska:
 
Konferencja w Dusznikach od początku do samego końca była niesłychanie interesującym, stojącym na wysokim merytorycznie poziomie, wydarzeniem. Przede wszystkim z ust Pana Ministra Ireneusza Zyski podły konkretne deklaracje zmian legislacyjnych oraz finansowania dla klastrów energii.
 
Dzięki udziałowi koordynatorów i liderów klastrów dyskusja w poszczególnych panelach odnosiła się do praktycznych aspektów funkcjonowania klastrów energii, omówienia barier i pomysłów na ich rozwój. Przedmiotem rozmów kuluarowych była wymiana praktycznych doświadczeń pomiędzy poszczególnymi klastrowiczami – podsumował Raczkiewicz.
 
Należy wyrazić nadzieję, że tak udana pod kątem merytorycznym debata będzie miała w najbliższym czasie przełożenie na realne zmiany w legislacji, jakże potrzebne, by klastry energii w Polsce mogły funkcjonować jak najbardziej efektywnie.