Rekordowa produkcja energii z farm fotowoltaicznych! Największa polska farma PV jest w stanie zasilić średniej wielkości miasto.

pv.jpg

Jednym z celów Polityki Energetycznej Polski 2040 (PEP2040), wdrażanej pod okiem Unii Europejskiej, jest co najmniej 23-procentowy udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku. I chociaż PEP2040 ma też inne wyzwania, jak chociażby mniej niż 56 procent węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2030 roku, czy też wdrożenie energetyki jądrowej do 2033, to wydaje się, że to właśnie odnawialne źródła energii są „pewniakiem” do osiągnięcia zakładanego sukcesu.

 

Świadczą o tym chociażby ostatnie fakty. W drugim tygodniu maja padł rekord generacji prądu z instalacji fotowoltaicznych. Według szacunków PSE, dokładnie 10 maja, o godz. 12.30 systemy fotowoltaiczne pracowały z mocą 3307,6 MW, a produkcja w godzinach 12-13 wyniosła 3278,7 MWh. Przez cały dzień źródła fotowoltaiczne wyprodukowały aż 28,7 GWh energii elektrycznej.

 

Na największej farmie fotowoltaicznej w Polsce zlokalizowanej pod Zgorzelcem, działającej w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii „Zklaster” tylko od poniedziałku 10 maja do środy 12 maja, wyprodukowano 1000MWh (1GWh). Dobowo, taka produkcja PV spokojnie wystarcza na zaspokojenie potrzeb energetycznych około 5000 gospodarstw domowych, czyli średniej wielkości miasta. Licząc od początku roku, po przyłączaniu kolejnych części farmy PV wytworzono tam 13000 MWh (13 Gwh). Trzeba jasno przyznać, że w pogodne dni, a tych będzie coraz więcej, energia wygenerowana z farm fotowoltaicznych jest więcej niż tylko solidnym uzupełnieniem tradycyjnych źródeł energii.

 

Bardzo dobre rezultaty generowane przez polskie odnawialne źródła energii powodują, że nawet tak spektakularne wydarzenia jak niedawne odłączenie bloków w Bełchatowie (największej polskiej elektrowni) nie są problemem dla Krajowego Systemu Energetycznego. Jeszcze tego samego dnia, PSE zakomunikowało, że brak produkcji energii z Bełchatowa nie stanowi zagrożenia i nie są przewidywane zakłócenia dostaw energii w Polsce.

 

Warto podkreślić, że mimo dość opieszałego odchodzenia przez nasz kraj od węgla (świadczy o tym choćby przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego przez Kopalnię Turów), polscy inwestorzy i wytwórcy działający w branży OZE konsekwentnie i z sukcesami realizują unijną strategię Transformacji Energetycznej.