Magazynowanie energii

substation-1705947_1920.jpg

Instalacje fotowoltaiczne stają się jednymi z najszybciej rozwijających się źródeł energii także w Polsce. Wynika to nie tylko z rosnących cen prądu, ale też programów dotacyjnych wspierających rozwój fotowoltaiki. Jednak produkcja energii z OZE jest uzależniona od warunków atmosferycznych i pór roku, koniecznością staje się więc magazynowanie nadwyżek.

 
Pomimo wielu zalet, w tym aspektów stricte ekonomicznych i pozytywnego wpływu na środowisko energia odnawialna ma jedną poważną wadę. Jej produkcja jest uzależniona od panujących warunków atmosferycznych.
 

– Wzrost wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o charakterze zmiennym i nie w pełni przewidywalnym sprawia, że także magazynowanie energii staje się coraz istotniejsze, nie tylko w tradycyjnej roli bilansowania mocy. – twierdzi dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 
Dlatego niezbędne jest magazynowanie wyprodukowanych nadwyżek. Do tego służą magazyny energii, które umożliwiają przechowywanie prądu, a następnie wykorzystywane go momentach zwiększonej konsumpcji. Pozwala to ustabilizować wahania popytu i podaży, umożliwia efektywne zarządzanie energią i stanowi niezbędny element funkcjonowania energetyki rozproszonej.
 

– Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  Mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji  – komentowała Barbara Adamska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii w rozmowie z Magazynem Fotowoltaika.

 
Dobrym przykładem na współpracę między producentami energii odnawialnej, a przedstawicielami branży magazynowania energii jest podpisany niedawno list intencyjny, którego sygnatariuszami są Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) i Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME). Sygnatariusze listu podjęli decyzję o zacieśnieniu współpracy m.in. w obszarze wdrażania magazynów w klastrach oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
 

– (…) Połączenie kompetencji ekspertów PSME i KIKE pozwoli wdrażać nasze idee na szerszą skalę. Cieszy nas, że będziemy mogli uczestniczyć w realizacjach, które mają miejsce w klastrach, bo to obszary, które już dziś stanowią o przyszłości polskiej energetyki. PSME może wnieść do nich wiedzę na temat kryteriów doboru magazynów, czy strategii ich użytkowania. Magazyny spełniają funkcje niezbędne do budowy lokalnych obszarów bilansowania, bez nich klastry energii nie mają szans w pełni rozwinąć swojego potencjału – mówiła Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.
 
– (…)Aktualnie, w Zgorzelcu zainstalowanych jest już ponad 70 MW z OZE, a zaplanowano co najmniej 500. Aby w pełni zastąpić energetykę konwencjonalną, opartą na węglu, odnawialne źródła energii muszą być uzupełniane magazynami. Współpraca między KIKE i PSME to naturalna odpowiedź na potrzeby rynku – podsumował Albert Gryszczuk, prezes Krajowa Izba Klastrów Energii i zarazem zgorzeleckiego klastra energii ZKlaster.

To jednak nie jedyny sukces Krajowej Izby Klastrów Energii. 17 marca br. KIKE przyjęła Huawei Polska w poczet członków wspierających. Huawei ma na swoim koncie szereg sukcesów w zakresie integracji elektrowni fotowoltaicznych z systemami magazynowania energii.
 

– Współpraca KIKE i Huawei rozpoczyna się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy w przededniu znaczących zmian, jakie będą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa. Spowodują one szybki rozwój klastrów energii oraz wspólnot energetycznych, jako obszarów autonomicznych energetycznie i samobilansujących się. Magazyny będą nieodłącznym elementem tego rozwoju. Tym bardziej, że z poziomu autokonsumpcji energii oraz mocy magazynów będą wynikać konkretne korzyści dla wszystkich członków klastrów, w postaci zdjęcia szeregu opłat związanych z obrotem energią – skomentował Albert Gryszczuk, Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

 
Obraz Th G z Pixabay