Przeglądy placów zabaw – sposób na bezpieczeństwo dzieci

Zbliża się wiosna. Dzieci niedługo ruszą na place zabaw. Pamiętajmy, że do właścicieli placów zabaw należy obowiązek zapewnienia jego użytkownikom bezpieczeństwa. Aby go zrealizować należy przeprowadzać regularne przeglądy placów zabaw. Z jakich przepisów wynika to zobowiązanie? Dlatego tak ważny jest regularny i rzetelny przegląd placu zabaw? Jaki powinien być jego zakres? Poruszamy wszystkie te zagadnienia w niniejszej publikacji.

 

Prawo dziecka do zabawy jest zagwarantowane konwencją ONZ. Rolą dorosłych jest nie tylko zapewnienie dzieciom swobody zabawy, ale przede wszystkim zadbanie o ich bezpieczeństwo. To właśnie dlatego każdy plac zabaw powinien być poddawany regularnym kontrolom.

 

Szkoła, przedszkole, dziecięcy szpital, wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, hotel czy restauracja – wszędzie tam można dziś spotkać place zabaw. Każdy właściciel terenu, na którym plac się znajduje, musi regularnie wykonywać przeglądy. Obligują go do tego europejskie i krajowe normy. Urządzenia znajdujące się na placach zabaw są objęte normami PN-EN 1176 i PN-EN 1777. Kontrolom podlega też wszystko to, co sprzęty otacza: chodniki, płoty, śmietniki, tablice informacyjne roślinność.

 

O zachowanie zgodności z normami powinni zadbać w pierwszej kolejności producenci urządzeń na place zabaw. O zakup maszyn zgodnych z normami musi zadbać właściciel placu zabaw.

 

Trzy rodzaje kontroli placu zabaw

 

przeglądy placów zabaw

Możemy wyróżnić trzy rodzaje kontroli: rutynową, funkcjonalną i podstawową, coroczną.

 

• W trakcie kontroli rutynowej sprawdza się ogólny stan urządzeń. Kontroler odnotowuje wszelkie uszkodzenia spowodowane zużyciem, warunkami atmosferycznymi, ale też aktami wandalizmu, które zdarzają się dość często. To zwykle kontrola wzrokowa, podczas której sprawdza się także stan czystości nawierzchni, poszukuje ostrych krawędzi, brakujących elementów konstrukcyjnych i ogólną „zwartość” konstrukcji.

 

• W czasie kontroli funkcjonalnej bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Ustalenia – tak jak w przypadku kontroli rutynowej – należy odnotować w dokumentacji. Taki przegląd powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące.

 

• W ramach kontroli podstawowej, corocznej powinno być sprawdzone zużycie urządzeń, stan fundamentów, nawierzchni. Kontrolerzy sprawdzają też, czy wcześniejsze naprawy sprzętu nie wpłynęły na jego bezpieczeństwo. Wnioski również wędrują do dokumentacji.

 

Wypadkom można zapobiec!

 

Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest często przyczyną wypadków na tego typu obiektach. Należy zrobić wszystko, by ograniczyć ich liczebność. Systematyczna konserwacja, sprawdzanie stanu technicznego na pewno znacznie wydłuża żywotność placów zabaw, ale przede zapewnia bezpieczeństwo dzieci

mówią przedstawiciele fundacji KIRIS (Krajowego Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej), będącej operatorem programu Bezpieczny Plac Zabaw, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na przeglądy placów zabaw w gminie.

 

Zakres przeglądu rocznego powinien obejmować sprawdzenie, czy wykonane zostały zalecenia poprzednich kontroli, kontrolę elementów poszczególnych urządzeń narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych lub tych spowodowanych użytkowaniem oraz w efekcie sporządzenie protokołu z przeglądu.

 

Kilka praktycznych rad dla właścicieli placów zabaw

 

przeglądy placów zabaw

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci powinno nam przyświecać już na etapie projektowania placu zabaw. O co warto zadbać?

 

Sprzęty muszą być technicznie sprawne i nie mogą stwarzać zagrożenia dla bawiących się na nich dzieci. Między poszczególnymi elementami nie może dochodzić do kolizji. Wykończenie części nie może powodować kontuzji, rozcięć, otarć. W czasie intensywnej zabawy upadków nie da się całkowicie wyeliminować, ale ważne, by zderzenie ze sprzętem nie powodowało groźnych dla zdrowia obrażeń.

 

Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich nawierzchni.

 

  • Sypka składa się z takich materiałów, jak kora, wióry drzewne, rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, żwir czy rozdrobniona guma. Dla bezpieczeństwa dzieci najczęściej stosowany jest piasek. Nawierzchnia sypka powinna być odpowiednio gruba, czyli sięgać do 30 cm pod urządzeniem. Najlepiej sprawdza się np. pod wyciągami.

 

  • Nawierzchnia gumowa musi odpowiednio absorbować siłę uderzenia i posiadać odpowiedni certyfikat poświadczający o HIC, czyli Kryterium Urazu Głowy. Dobre nawierzchnie gumowy zapewniają bezpieczeństwo nawet w przypadku uderzenia z wysokości 3 metrów.

 

  • Stosuje się powierzchnie dywanowe, rozwijane, które również zapewniają bezpieczny upadek. W ich przypadku również potrzebny jest odpowiedni certyfikat.

 

  • Możliwe jest także zastosowanie nawierzchni polipropylenowych, tworzonych z heksagonalnych modułów, które mają doskonałe właściwości amortyzujące. Mogą z nich powstać tory dla rolek, przestrzenne szachownice czy miejsca do gry w klasy.

 

Wykonanie przeglądu nie kosztuje wiele. Przy okazji zyskujemy coś bezcennego: bezpieczeństwo i radość dzieci.

Zdjęcia w artykule dzięki uprzejmości fundacji KIRIS.