Powstanie farma fotowoltaiczna w gminie Polanów

foto.jpg

Spora inwestycja związana z odnawialnymi źródłami energii szykuje się w Chociminie w gminie Polanów. Tamtejsza firma, działająca w sektorze sanitarnym i energetycznym, zbuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 2 MW. Otrzyma na ten cel ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W piątek, 29 stycznia 2021 r. została zawarta umowa. Podpis na dokumentach złożyli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz właściciel spółki „TECH-GAS” Wojciech Piasecki. W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Białogardu Emilia Bury.

W realizacji inwestycji pomogą środki Regionalnego Programu Operacyjnego WZ zarezerwowane na projekty wspierające gospodarkę niskoemisyjną.

To dla nas bardzo ważne projekty, ponieważ to inwestycja w klimat, a więc naszą przyszłość. Cieszę się, że po środki unijne sięgają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Do tej pory z działania 2.10, z którego firma pozyskała wsparcie, przeprowadziliśmy trzy nabory projektów. Beneficjentom udało się zakończyć 135 przedsięwzięć, kolejne są w trakcie realizacji. Ze środków Unii Europejskiej na zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych w tym działaniu przyznaliśmy ponad 357 mln zł. To niebagatelna kwota – wylicza Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Firma „TECH-GAS” planuje wykonać instalację o mocy 2 MW, która zlokalizowana będzie w miejscowości Chocimino w gm. Polanów. Energia będzie w całości sprzedawana do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Inwestycja pozwoli nam wkroczyć w następny segment gospodarki, jakim jest energetyka w szeroko rozumianym kontekście – mówi Wojciech Piasecki, właściciel “Tech-Gas” S.C i zapowiada, że jego firma planuje kolejne działania w tym obszarze.

Nowa instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 4819 sztuk paneli monokrystalicznych o mocy minimalnej 415 Wp każdy, zamontowanych na systemowej konstrukcji wsporczej stołów fotowoltaicznych, falowników wraz towarzyszącą infrastrukturą. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji CO2 o 1 618,79 tony/rok.

Koszt całkowity projektu to 5,3 mln zł, koszty kwalifikowane wyniosą ponad 2,6 mln zł, dofinansowanie zaś 1,7 mln zł. Prace powinny zakończyć się do września 2021 r.

Projekt jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10. Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Obraz Grégory ROOSE z Pixabay