Program „Sportowa Polska” 2021 przyjmuje wnioski do końca marca

Program “Sportowa Polska” przyjmuje wnioski od 1 do 31 marca 2021 r.

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej „Sportowa Polska”. Pula środków wynosi 250 milionów złotych. Na pojedynczą inwestycję można uzyskać 8 milionów złotych.

Program Sportowa Polska stawia sobie za cel wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Został ogłoszony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Programem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Wnioskodawcy powinni dołożyć starań, by dostęp do obiektu, szczególnie dla dzieci i młodzieży był bezpłatny.

 

Dofinansowanie można uzyskać na:

 

  • zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej
  • zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej
  • zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej

 

Program jest ogłoszony na podstawie:
1. art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094),
2. § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638).

 

W ubiegłorocznej edycji programu dofinansowanie uzyskało 222 inwestycje na łączną kwotę 313 095 363 zł.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/archiwum-sport/program-sportowa-polska–edycja-2021

 

Zobacz zrealizowany obiekt z Programu Sportowa Polska 2019