Elektromobilność w Gminie Tłuszcz

carsharing-4382651_1920-1.jpg

W wyniku prac nad „Strategią Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz”, przy uwzględnieniu wyników konsultacji społecznych zaproponowane zostały działania wprowadzające gminę na drogę sprzyjającą rozwojowi elektromoblności.

Tylko w tym roku zaplanowana została inwestycja polegająca na budowie w Jaworznie pierwszej w Polsce fabryki produkującej samochody elektryczne Izera. Budowa zakładów ma się rozpocząć w czwartym kwartale 2021 roku, a pierwsze mają samochody – wyjechać z niej dwa lata później.

Strategia zakłada zwiększenie ilość pojazdów elektrycznych (nisko i zeroemisyjnych) w Gminie Tłuszcz oraz uatrakcyjnienie i ułatwienie poruszania się w obrębie gminy poprzez zastosowanie elektrycznych jednośladów, z których mogłyby znaleźć szczególe zastosowanie wśród najmłodszych, jako środek transportu do szkoły. Strategia nie dotyczy jednak tylko pojazdów elektrycznych, przewiduje również budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych i modernizacje dróg. Realizacja celów Strategii prowadzić będzie do zmniejszenia się sumarycznego ruchu pojazdów spalinowych na drogach co będzie miało wpływ na zmniejszenie ilości i tak doskwierających szczególne w sezonie grzewczym zanieczyszczeń powietrza.

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Tłuszcz uwzględnia działania związane z rozbudową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, inicjatywami związanymi z systemem komunikacji zbiorowej, wdrażaniem rozwiązań smart city (idea miasta i gminy przyjaznej mieszkańcom), budową Odnawialnych Źródeł Energii oraz przede wszystkim zdefiniowaniem obszarów problemowych dotyczących komunikacji i wskazaniem możliwych rozwiązań.

Strategia wpisuje się w plany rozwojowe gminy, jest szczególnym uzupełnieniem planowanej inwestycji budowy parkingu „Parkuj i Jedź” w Tłuszczu, która przewiduje utworzenie 2 parkingów „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP w tym 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych i 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych.

Cel strategiczny, cele szczegółowe i operacyjne wskazane w Strategii prowadzone będą głównie na terenach zabudowanych, co oznacza, że nie przewiduje się negatywnego wpływu tych prac na środowisko, w tym na położone w granicach Gminy obszary chronione.

Strategia otwiera szereg szans na rozwój gospodarki w gminie – stanie się obszarem do tworzenia firm o potencjale innowacyjnym. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, niwelując różnice pomiędzy zjawiskiem szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu dnia, a tak zwaną doliną nocną, podczas której pojazdy elektryczne byłyby ładowane, by przemieszczać się za dnia.

Strategia zawiera następujące cele przewidziane w realizacji do 2036 roku:

  • Inwestycja w Gminny transport publiczny
  • Wymiana pojazdów służbowych w Urzędzie Miejskim i jednostkach/spółkach podległych
  • Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych
  • Modernizacja oświetlenia ulicznego
  • Rozwój sieci publicznych jednośladów elektrycznych
  • Rozbudowa systemu dróg rowerowych
  • Modernizacja przystanków gminnych oraz rozwój infrastruktury SMART CITY
  • Edukacja ekologiczna

(opr.)

Obraz andreas160578 z Pixabay