Kolejny klaster energii powstaje pod egidą Krajowej Izby Klastrów Energii

klkaczew1_ok.jpg

Gminy Męcinka, Paszowice, Złotoryja, Bolków, Świerzawa, a także Starostwa Powiatowego w Jaworze i Złotoryi podjęły współpracę w celu utworzenia Kaczewskiego Klastra Energii. W tym procesie wydatny udział miała Krajowa Izba Klastrów Energii, z ramienia której wsparcia merytorycznego udzielił członek zarządu – Łukasz Trześniewski.

Piątego lutego wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski wraz z innymi włodarzami samorządowymi podpisał List Intencyjny, który zapoczątkuje kompleksowe działania ukierunkowane na wykorzystanie zasobów energetycznych regionu w oparciu o nowoczesne technologie służące produkcji, magazynowaniu i dystrybucji energii na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców.

 

Zaspokojenie zapotrzebowania na energię odnawialną na obszarze gmin wchodzących w skład projektowanego Klastra Energii, poprawa samowystarczalności energetycznej na poziomie lokalnym, stwarzanie warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej to jedne z celów podjętej współpracy pomiędzy samorządami mówił wójt gminy Męcinka Mirosław Brzozowski, przy podpisaniu Listu Intencyjnego Rząd stworzył warunku do angażowania się w Odnawialne Źródła Energii, w rozwój elektromobilności więc grzechem byłoby nie skorzystać z tego kierunku rozwoju dla dobra naszych mieszkańców.

Nieprzypadkowo Brzozowski wspominał o działaniach rządu, gdyż ledwie dwa dni wcześniej, 3.02.2021, zgonie z informacją na stronach rządowych, Rada Ministrów zaakceptowała dokument „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, wyznaczający kształt transformacji energetyki w najbliższych dwóch dekadach. Plan zakłada, że do 2030 roku emisje gazów cieplarnianych zostaną zredukowane o 30 proc. względem stanu z 1990 roku.

Dużą pomoc merytoryczną przy zawiązaniu Kaczewskiego Klastra udzieliła Krajowa Izba Klastrów Energii. Z ramienia Izby proces wspierał Łukasz Trześniewski.

– Lokalny rynek energetyczny, pozwalający na produkcję i konsumpcję tańszej energii, to przyszłość polskiej elektroenergetyki. Z klastra skorzystają samorządy, przedsiębiorcy oraz indywidualni odbiorcy, dodatkowo zapewnia on także lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Rok 2021 na dobre się jeszcze nie zaczął, a my już obserwujemy bardzo duże zainteresowanie wśród samorządów i inwestorów formułą klastrów energii. Jest to zapewne związane z zapowiadanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska systemem wsparcia dla rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o OZEskomentował Łukasz Trześniewski , członek zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

Reprezentant Izby wpierał Gminy Męcinka, Paszowice, Złotoryja, Bolków, Świerzawa, a także Starostwa Powiatowe w Jaworze i Złotoryi swoim doświadczeniem zdobytym przy tworzeniu Klastra Zgorzeleckiego. Zklaster przedstawiany jest jako wzór tego typu przedsięwzięć, o czym świadczą między innymi słowa Wiceministra Klimatu i Środowiska Ireneusza ZyskiChcielibyśmy przedstawić tutejszą inwestycję jako modelowy przykład, który można by powielać w innych miejscach w Polsce. Klastry energii stają się istotnym elementem systemu energetycznego na mapie energetycznej naszego kraju.

Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera drogę do zacieśnienia współpracy kilku gmin w kwestii tworzenia Klastra Energii, który może być partnerem już działających klastrów, w tym największego na Dolnym Śląsku – Klastra Zgorzeleckiego.