Wielka szansa dla wszystkich samorządów na tańszą energię – podpisano list intencyjny

DSC_0145-2_ok.jpg

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) i Krajowa Izba Klastrów Energii (KIKE) podpisały list intencyjny. Podczas spotkania powzięto decyzję o zacieśnieniu współpracy oraz intensyfikacji działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Początek lutego 2021 r. to ważny czas dla rodzimego sektora energetycznego. 2 lutego 2021 r., po 12 latach od ustanowienia poprzedniej strategii, przyjęto nowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora – poinformował w mediach minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.” – To idealny moment na współdziałanie w celu przyspieszenia rozwoju energetyki rozproszonej, opartej o OZE i budowanie nowoczesnej przyszłości naszego kraju – zgodnie stwierdzili Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii i Albert Gryszczuk, prezes zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii.

Punktów stycznych w celach PSME i KIKE jest więcej. Transformacja ku nisko- i zeroemisyjnej polskiej gospodarce, troska o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitorowanie barier rozwoju branży, czy poprawa efektywności energetycznej w skali lokalnej i ogólnokrajowej, to tylko niektóre z nich. Połączenie sił pozwoli na synergię – technologii, doświadczeń i wiedzy eksperckiej, które dadzą realne korzyści dla wszystkich aktywnych podmiotów w sektorze.

– Powtarzam przy różnych okazjach, że konieczne są zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne, które pozwolą na rozwój magazynów energii we wszystkich segmentach rynku: od domowych akumulatorów, poprzez magazyny na poziomie niskich i średnich napięć (blisko instalacji wytwórczych), aż po magazyny wielkoskalowe. Istotnym rozwiązaniem jest także wdrożenie takich regulacji, które zwiększą możliwości komercyjnego świadczenia usług magazynowania energii elektrycznej, jako źródła elastyczności systemu energetycznego. Połączenie kompetencji ekspertów PSME i KIKE pozwoli wdrażać nasze idee na szerszą skalę. Cieszy nas, że będziemy mogli uczestniczyć w realizacjach, które mają miejsce w klastrach, bo to obszary, które już dziś stanowią o przyszłości polskiej energetyki. PSME może wnieść do nich wiedzę na temat kryteriów doboru magazynów, czy strategii ich użytkowania. Magazyny spełniają funkcje niezbędne do budowy lokalnych obszarów bilansowania, bez nich klastry energii nie mają szans w pełni rozwinąć swojego potencjału – powiedziała Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

– Najbliższe lata zapowiadają się jako czas bardzo intensywnego rozwoju klastrów energii. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, o sile polskiej energetyki rozproszonej będzie stanowić 300 obszarów autonomicznych energetycznie, które powstaną w gminach, na wzór pilotażowego Klastra Zgorzeleckiego. Aktualnie, w Zgorzelcu zainstalowanych jest już ponad 70 MW z OZE, a zaplanowano co najmniej 500. Aby w pełni zastąpić energetykę konwencjonalną, opartą na węglu, odnawialne źródła energii muszą być uzupełniane magazynami. Współpraca między KIKE i PSME to naturalna odpowiedź na potrzeby rynku – podsumował Albert Gryszczuk

Sygnatariusze listu intencyjnego są przekonani, że ich współpraca wesprze transformację energetyczną Polski