PepsiCo kolejny raz stawia na zieloną energię od PGE

wind-turbine-1149604_1920.jpg

To już drugi kontrakt podpisany przez PGE Obrót, największego sprzedawcę energii elektrycznej w Polsce i polskie spółki PepsiCo, światowego lidera produkcji żywności i napojów. Umowa dotyczy sprzedaży energii pochodzącej w 100 % ze źródeł odnawialnych.

Łączny wolumen dostarczanej do PepsiCo Polska energii elektrycznej w ramach rocznego kontraktu wyniesie ok. 50 GWh. Grupa PepsiCo skorzystała ze specjalnej oferty PGE Obrót „Naturalnie, że energia”, gwarantującej pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

W 2020 r. PGE Obrót dostarczyła do klientów ponad 1 700 GWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, w tym roku mamy już zakontraktowane 2 300 GWh. To tyle, ile energii zużywa w ciągu roku ponad milion gospodarstw domowych w Polsce. Te dane pokazują, że przybywa firm, dla których aspekt ekologiczny jest ważną częścią działalności. Współpraca z PepsiCo Polska to dowód na to, że bycie liderem to nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również społeczna odpowiedzialność biznesu, w tym odpowiedzialność za środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy. Zapewnianie naszym Klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów nowej strategii Grupy PGE i głównych kierunków rozwoju portfolio produktowego PGE Obrót – mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót.

W PepsiCo nieustająco angażujemy się w realizację celów, które prowadzą do zapewnienia lepszego jutra dla nas wszystkich, a korzystanie z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do zasilania naszych czterech zakładów oraz siedziby głównej w Polsce to jeden z elementów naszej długofalowej strategii – powiedział Michał Jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Nasz cel to osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2040, czyli o dekadę wcześniej, niż postulują zapisy porozumienia paryskiego. Stosowanie, zatem odnawialnej energii elektrycznej i innych rozwiązań ograniczających emisje CO2 to droga ku zminimalizowaniu wpływu na środowisko i zapobiegnięciu dalszym, negatywnym zmianom klimatu – dodał Michał Jaszczyk.

W celu potwierdzenia pochodzenia nabywanej od PGE Obrót energii klienci oferty „Naturalnie, że energia” otrzymują dwa dokumenty: certyfikat (wydawany przez PGE) potwierdzający korzystanie z oferty “Naturalnie, że energia” i wskazujący jaki procent zakupionej energii w danym roku pochodzi z odnawialnych źródeł, a także certyfikat potwierdzający przekazanie przez PGE Obrót, na rzecz wskazanego w dokumencie odbiorcy końcowego gwarancji pochodzenia energii wytworzonej z OZE. Dokument uwzględnienia źródła pochodzenia tej energii oraz zakupiony przez klienta wolumen. Gwarancje pochodzenia wydawane są przez prezesa URE i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. Każda gwarancja pochodzenia odpowiada 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle.

Oferta „Naturalnie, że energia” jest dostępna dla klientów biznesowych i instytucjonalnych zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia elektryczna kupowana na potrzeby ich działalności pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klient może skorzystać z niej w zakresie 50-100% całościowego wolumenu, co oznacza, że udział energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosił od 50 do 100% zakupionej energii elektrycznej w danym roku.

W Polsce PepsiCo oprócz korzystania w 100% z energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, dodatkowo uwzględnia stosowanie rozwiązań fotowoltaicznych już na etapie projektowym i wdraża nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Przykładowo w 2020 roku panele słoneczne zainstalowane zostały na dachu nowego magazynu w Mszczonowie. Instalacja słoneczna zasila także nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie.