Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Maruszów i Czachów

20190531_190456.jpg

Pomimo, że cieszący dużym zainteresowaniem rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) już się zakończył, to dla wielu gmin stanowił szansę na zapewnienie mieszkańcom możliwości bezpłatnego korzystania z nowoczesnych wielofunkcyjnych urządzeń sportowych.

Wśród beneficjentów znalazła się m.in. gmina Ożarów, w której Otwarte Strefy Aktywności powstały w miejscowościach Maruszów i Czachów. Utworzenie przestrzeni do korzystania z aktywnych form wypoczynku i rekreacji stanowiło odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, dla których duże znaczenie miał dostęp do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscu zamieszkania.

W ramach inwestycji zrealizowanej przez wołomińską firmę SPEED Invest powstały siłownie zewnętrzne, a z myślą o najmłodszych użytkownikach wybudowano i ogrodzono plac zabaw. Dla wygody mieszkańców, w strefach relaksu zamontowano elementy małej architektury – ławki, stoliki do gry w szachy i do gry w chińczyka oraz stojaki na rowery i kosze na śmieci. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników przygotowano dwa rodzaje nawierzchni – trawnik z siewu oraz nawierzchnia z piasku.

Otwarte Strefy Aktywności, realizowane ze środków własnych samorządów czy też przy udziale pozyskanego dofinansowania stanowią nie tylko doskonały sposób zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale też mechanizm integracji lokalnych społeczności. Estetyczna i funkcjonalna mała architektura, wzbogaca przestrzeń publiczną.

– Wiele samorządów decyduje się na realizację takich przedsięwzięć z własnych środków, mając świadomość, że inwestując w dostępną bezpłatnie infrastrukturę sportowo – rekreacyjną, nie tylko przyczynia się do budowania więzi społecznych, ale też dba o zdrowie mieszkańców. – mówi Andrzej Rostkowski prezes firmy SPEED Invest. Możliwość korzystania z siłowni plenerowych oraz urządzeń sprzyjających rozwojowi sprawności fizycznej jest tak samo ważna dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób dorosłych.– dodaje Andrzej Rostkowski.