1000 GWh z klastrów energii w 10 lat – prognoza Krajowej Izby Klastrów Energii.

wrzesień_ok.jpg

Zaledwie dwa-trzy lata temu, w Polsce funkcjonowało około 50 klastrów certyfikowanych przez ówczesne Ministerstwo Energii i mogłoby się wydawać, że są one zjawiskiem mało znaczącym dla sektora energetyki. Przełom nastąpił w 2020 roku, podczas którego powstała rekordowa ilość odnawialnych źródeł energii. Na przestrzeni minionych 12 miesięcy klastry zbudowały źródła, mogące wyprodukować łącznie 120 GWH (farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i biogazownie). Ich przedstawiciele zakładają, że rok 2021 będzie rekordowym. Nie tylko produkcja energii z OZE wzrośnie o 100%, ale nastąpi również znaczący wzrost liczby samych klastrów.

– Jako Krajowa Izba Klastrów Energii uważamy, że rok 2021 może być przełomowy, jeżeli chodzi o przyrost liczby klastrów oraz mocy OZE w nich zainstalowanej. Z naszej analizy wynika, że tylko jeżeli chodzi o liczbę lokalizacji, roczny wzrost wyniesie ponad 30% w skali kraju. – mówi Albert Gryszczuk, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii

Potencjał klastrów energii dostrzegło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które uruchomiło proces legislacyjny, wprowadzający kolejne udogodnienia dla klastrów, a w szczególności wybudowanych w ramach klastrów instalacji OZE. 11 grudnia 2020 roku, podczas konferencji „Areopag Energetyki Odnawialnej”, będącej podsumowaniem działalności sektora OZE w Polsce w 2020 roku, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska mówił:

– Już od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce dużą dynamikę rozwoju OZE. Dane Agencji Rynku -Energii S.A. za wrzesień 2020 r. wskazują, iż moc zainstalowana OZE to już ponad 11,5 GW. Tutaj musimy wskazać także na najdynamiczniej rozwijającą się technologię OZE w Polsce – fotowoltaikę, która została okrzyknięta jednogłośnie królową energetyki – podkreślił Ireneusz Zyska.

Produktywność instalacji OZE, zwłaszcza farm fotowoltaicznych stała się opłacalna, a ich wydajność z roku na rok wzrasta. W 2020 roku łączna moc OZE wynosi już ponad 11,5 GW. Kierunek OZE jest oczywisty, nie tylko ze względu na wymogi Unii Europejskiej, ale też ze względu jasne sygnały Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podpisane zostały ważne porozumienia: dla rozwoju polskiej fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej offshore.

Potencjał samych klastrów energii, jako idealnej formuły dla OZE, dostrzega polski tylko rząd, ale też największe przedsiębiorstwa i pracodawcy. Członkami klastrów dolnośląskich są m.in. KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna z Turowa. Firmy te widzą w klastrach naturalne rozwiązanie dla zaspokojenia swojego zapotrzebowania na energię zieloną. Zakłada się, że w ciągu najbliższych 10 lat produkcja energii w klastrach wyniesie ponad 1000 GWH. Pomocna będzie w tym zakresie także zaktualizowana Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP 2040), w której Polska zadeklarowała osiągniecie co najmniej 23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku. Obecnie, w resorcie klimatu i środowiska, trwają prace nad mechanizmami wspierającymi biometan i rozwój klastrów energii. Pozwala to przyjąć założenie, że w ciągu dekady powstanie 300 okręgów autonomicznych energetycznie, opartych na formule klastrowej.

Przełomowy rok 2021

Cieszymy się, że dynamiczny rozwój klastrów energii został dostrzeżony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które zainicjowało zmiany w polskim systemie prawnym, w celu doszczegółowienia, dość ogólnych do tej pory, przepisów dotyczących klastrów energii – dodaje Albert Gryszczuk

W najbliższym czasie można spodziewać się powstania klastrów energii m.in. we Wrocławiu Polkowicach, Lubinie i Głogowie. Inicjatywy klastrowe widoczne są także w takich miejscach jak Trójmiasto, Rzeszów, Tychy, Gliwice oraz Krosno. Doskonałym przykładem dynamicznego rozwoju OZE w klastrach energii jest Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej, którego zainstalowana moc, w samej tylko fotowoltaice, wynosi 68 MW. Warto w tym miejscu podkreślić, że jest to największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Równie szybko rozwija się Klaster Oławski, gdzie powstaje inwestycja obejmująca 4 turbiny wiatrowe, każda zintegrowana jest z magazynem o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. Wartość tej inwestycji to niemal 100 milionów złotych. Docelowo to właśnie klastry powinny odpowiadać za zarządzanie lokalną siecią i w ten sposób odciążyć operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Powinny także wziąć na siebie rozbudowę infrastruktury niskiego napięcia z zastosowaniem technologii smart grid, a także mieć możliwość rozwijania modeli biznesowych uwzględniających rozliczanie taryf z zastosowaniem technologii blockchainu, pozwalającej konsumentom na bezpośredni zakup i sprzedaż energii od innych konsumentów.

Niewątpliwą zaletą instalacji w klastrach energii, jest możliwość przyłączenia ich do Krajowego Systemu Energetycznego, w sposób przewidywalny i stabilny. Działające na konkretnym obszarze (najczęściej powiatu) klastry gwarantują, że producenci i odbiorcy produkowanej przez nich energii, znajdują się w bliskiej odległości od siebie. Dzięki temu nie jest doliczana część opłat, co pozwala obniżyć ceny energii dla końcowego odbiorcy. Na mocy przepisów, które zostaną uchwalone w pierwszym kwartale 2021 roku energia wyprodukowana w klastrze, powinna być jeszcze tańsza.

Fot – źródło ZKlaster