Otwarte Strefy Aktywności w Żabiej Woli

zabiawola_ok.jpg

W ciągu minionych dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło niemal 105 mln zł na budowę Otwartych Stref Aktywności. Dzięki tej kwocie mogło powstać  2950 ogólnodostępnych, bezpłatnych, wielopokoleniowych stref sportowo-rekreacyjnych. W gronie beneficjentów znalazła się także gmina Żabia Wola. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstały plac zabaw i trzy siłownie plenerowe przystosowane także do potrzeb  osób z niepełnosprawnościami.

Władze gminy Żabia Wola starają się zapewnić mieszkańcom możliwie szeroki dostęp do nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dzięki błyskawicznej realizacji projektu przez spółkę SPEED invest sp. z o.o. mieszkańcy miejscowości Bartoszówka, Żelechów oraz Józefina mogą korzystać z przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji i aktywnym formom wypoczynku.

Otwarte Strefy Aktywności  powstały przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie oraz na terenie OSP Żelechów i OSP Skuły. Inwestycja obejmowała montaż urządzeń siłowni plenerowych, stref relaksu oraz zagospodarowanie lub modernizację terenów zielonych.  Każdy z obiektów został wyposażony w sześć przyrządów treningowych przeznaczonych do ćwiczeń rekreacyjnych. W strefach relaksu zamontowano elementy małej architektury – ławki oraz stoły do gry w szachy i gry w chińczyka. Całość uzupełniły tablice regulaminowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery.  Z myślą o najmłodszych użytkownikach w Żelechowie wybudowano i ogrodzono  plac zabaw o charakterze sprawnościowym wyposażony w trzy urządzenia. Dopełnieniem zrealizowanej w gminie Żabia Wola inwestycji było zagospodarowanie terenów zielonych, budowa bezpiecznej nawierzchni oraz modernizacja nawierzchni trawiastej.

Zaliczane do infrastruktury nisko kosztowej Otwarte Strefy Aktywności mają niebagatelny wpływ na lokalne społeczności. Nie tylko sprzyjają aktywnym formom wypoczynku i integracji społecznej, ale też przyczyniają się do zacieśniania więzi rodzinnych i przeciwdziałają samotności osób starszych.

Dzięki skutecznym działaniom Referatu Inwestycji i Infrastruktury, gminie Żabia Wola udało się pozyskać 50% dofinansowanie na budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych w Żelechowie, Bartoszówce i Józefinie. Jednak wiele gmin, zarówno wiejskich, jak i miejskich buduje je we własnym zakresie, mając świadomość jak wielkie korzyści przynoszą mieszkańcom.  Warto przy tym zauważyć, że tego typu infrastrukturę rekreacyjną charakteryzują bardzo niskie koszty eksploatacji, a może ona służyć lokalnej społeczności przez wiele lat.

– Ogólnodostępne siłownie plenerowe to obiekty łatwe w utrzymaniu i zarazem niedrogie.– zapewnia Andrzej Rostkowski prezes firmy SPEED invest, wykonawcy inwestycji w Żabiej Woli. – Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania tego typu obiektami sportowo – rekreacyjnymi, zarówno ze strony dużych, jak i małych jednostek samorządu terytorialnego, a nawet poszczególnych dzielnic większych miast. Dla lokalnych społeczności niepodważalną zaletą siłowni plenerowych  jest także możliwość bezpłatnego korzystania z infrastruktury sportowej w pobliżu miejsca zamieszkania, bez konieczności dojazdu do klubów fitness. Należy też wziąć pod uwagę, że aktywność fizyczna w plenerze sprzyja podnoszeniu odporności i jest przede wszystkim inwestycją we własne zdrowie.– dodaje prezes spółki SPEED invest.

Fot. UG Żabia Wola