Edukacja ekologiczna przyszłości – kolejna inicjatywa ZKlastra

Zgorzelec.jpg

Przygotowany przez Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej projekt Ścieżka edukacyjna „Szlakiem transformacji” zwyciężył w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Tym samym ZKlaster już po raz kolejny podjął działania na rzecz przybliżenia, także młodemu pokoleniu, idei transformacji energetycznej.

Aby uświadomić młodym pokoleniom jakie konsekwencje zmian i przeobrażenia regionu będą mieć miejsce w wyniku transformacji regionu oraz jak będzie czy jak może on wyglądać w przyszłości, ZKlaster opracował system oparty na idei ścieżek dydaktycznych, ale w technologii rozszerzonej rzeczywistości – Augumented Reality. Aplikacja Zgorzelec-AR będzie dostępna do pobrania w najbliższych dniach.

Założeniem projektu była budowa Ścieżki dydaktycznej jako szlaku pieszego, na trasie którego znajdują się najciekawsze obiekty przyrodnicze, zabytkowe czy techniczne ,a także główne obiekty istniejącej monokultury przemysłu wydobywczego, które w następstwie procesu transformacji regionu i dekarbonizacji ulegną przeobrażeniu. Ścieżka stworzona na obszarze Turoszowa pokazuje stan przyszły pięciu wybranych charakterystycznych dla regionu miejsc w odniesieniu do ich obecnego wyglądu.

 

Głównym celem naszego projektu jest włączenie w dyskusję o kierunkach przyszłego rozwoju regionu młodych pokoleń – obecnie uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i przybliżenie im zagadnień transformacji regionu we wszystkich jej trzech obszarach. Tak, by zagadnienie transformacji było w pełni zrozumiałe i akceptowalne.– mówi Agnieszka Spirydowicz z Zespołu ds. Projektów Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej.

W pięciu wybranych miejscach istotnych pod względem edukacji energetycznej i zmian transformacyjnych zostały postawione tablice informacyjne. Wszystkie punkty naniesiono na mapki informacyjne do dystrybucji, a także oznaczono na stronie internetowej oraz w aplikacji.

Po przybyciu na miejsce użytkownicy zainstalują dedykowaną aplikację, którą pobiorą z jednego ze sklepów odpowiedniego dla systemu operacyjnego telefonu. Po wejściu w aplikację na ekranie telefonu będą mogli obserwować otoczenie z nałożoną grafiką 3D przedstawiającą wizję przyszłego wyglądu tego miejsca. Dodatkowo będzie dostępny opis zmian (transformacji) i ich konsekwencje dla społeczeństwa i środowiska. Aplikacja będzie zachęcać do odwiedzenia wszystkich miejsc. – tłumaczy Agnieszka Spirydowicz.

Aplikacja stanowiąca nowoczesne narzędzie wykorzystywane w procesie edukacji będzie służyć jako element edukacji poprzez wizualizacje w zakresie zmian jakie dokonuje człowiek w środowisku (stan obecny/zrównoważona przyszłość). To nowoczesne narzędzie można także wykorzystać w edukacji planistycznej, urbanistycznej, projektowej, która będzie potrafiła urealnić planowane działania na danym obszarze.

– W ramach realizacji projektu zostaną do niego włączone pilotażowo szkoły podstawowe z regionu, we współpracy z którą nauczyciele wraz z prowadzącymi projekt przeprowadzą cykl zajęć do celów projektowych. Miejsca te zostaną oznaczone na mapkach do wydrukowania wraz z kartami pracy, które po najechaniu na nie kamerą telefonu komórkowego z odpowiednią aplikacją zaprezentują te miejsca w trybie 3D. Zakładamy tym samym ewaluację projektu, jak i pkt wyjścia dla realizacji projektów edukacji społecznej w zakresie transformacji regionu, by zmieniać świadomość wszystkich mieszkańców już dziś. – podkreśla przedstawicielka ZKlastra

Ścieżka edukacyjna związana ze Sprawiedliwą Transformacją regionu węglowego z wykorzystaniem technologii AR jest nowością na skalę światową, którą można przełożyć na dowolne miejsce.